!_+-**-+_!Bangkok ICG 2006 !_+-**-+_!

 

 

 

      

ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬายุวชนโลกครั้งที่ 40 ในปี 2549 ระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งมีเมืองเข้าร่วมทั้งหมด 83 เมือง จาก 39 ประเทศ

 

Link : Official Website of Bangkok ICG 2006

www.bangkokicg2006.com

Credit : All source by the official website of Bangkok ICG 2006

Created By
Navaporn Asawasriworakul
Satri si Suriyothai School Bangkok
Copyright(c) 2006 Ms. Navaporn Asawasriworakul. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com