สามก๊ก
เนื้อเรื่องสามก๊กประวัติประโยชน์เกร็ดความรู้

 

 

 

 

คณะผู้จัดทำ น.ส. ธัชชา ไตรทอง ชั้น ม.6/3 เลขที่ 4  และ
น.ส กานต์สินีย์ บุญพัชรนนท ชั้น ม. 6/3  เลขที่35  
นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ได้จัดทำเว็บไซด์นี้ขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้ผู้ที่สนใจ ในเรื่องราวความเป็นมาของสามก๊ก ทั้งประโยชน์และความเป็นมาทั้งนี้คณะผู้จัดทำต้องขอขอบคุณเวบไซด์แหล่งข้อมูลที่ได้รวบรวมมาในการจัดทำครั้งนี้
 

ขอบคุณ   ที่มา   www.wikipedia.com  เป็นอย่างสูง

 

 

[ผู้จัดทำ][สามก๊ก]

 

 

จัดทำโดย

นางสาวธัชชา ไตรทอง ม.6/3 เลขที่ 4

นางสาวกานต์สินี บุญพัชรนนท์ ม.6/3 เลขที่ 35

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2006 Ms. Tatcha Trithong.Ms. Karnsinee Boonpatcharanon. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com