The flower

Homeผู้จัดทำภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก

 

 

 

                   Website นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ประจำจังหวัดของไทยซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะมีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ประจำ บางจังหวัดก็มีดอกไม้ประจำจังหวัดชนิด
เดียวกัน จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับคนทุกเพศ ทุกวัย  ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับดอกไม้ ทั้งยังมีรูปดอกไม้ประกอบด้วยเป็นดอกไม้ที่สวยงาม ซึ่งบางชนิดท่าน
อาจจะไม่เคยพบ เห็น หรือรู้จัก  ผิดพลาดประการใดขออภัย  ณ ที่ นี้ด้วย

 

 

 จัดทำโดย
นางสาวจริยา แสวงทรัพย์สกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c ) 2006 Ms.Jariya  Swangsubskul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com