ดอกทองกวาว

 

Homeผู้จัดทำภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก

 

ดอกพิกุล 
ดอกพวงแสด 
ดอกเสี้ยวดอกขาว 
ดอกทองกวาว 
ดอกเสลา 
ดอกประดู่ 
ดอกยมหิน 
ดอกบัวตอง 
ดอกธรรมรักษา 

 

            

ดอกไม้ประจำจังหวัด                    เชียงใหม่, ลำพูน, อำนาจเจริญ, อุดรธานี
 
ชื่อสามัญ                                   Flame of the forest, Bastard Teak, Bengal kinotree, Kino tree
 
ชื่อวิทยาศาสตร์                          Butea monosperma
 
วงศ์                                          LEGUMINOSAE
 
ชื่ออื่น                                       กวาว ก๋าว (ภาคเหนือ), จอมทอง (ภาคใต้), จ้า (เขมร), ทองธรรมชาติ ทองพรหมชาติ ทองต้น (ภาคกลาง), ดอกจาน (อิสาน)
 
ลักษณะทั่วไป                           ทองกวาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงประมาณ 10–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปทรงไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะกลม หรือเป็นทรงกระบอก ใบ                                                 ประกอบมี 3 ใบ ขนาดไม่เท่ากัน ใบหนาและมีขน ใต้ใบสีเขียวอมเทา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง คล้ายดอกถั่ว สีแสดแดงหรือเหลือง มีขน
                                                ออกดอก เดือนธันวาคม
มีนาคม ผลเป็นฝักแบน มีขนนุ่ม เมล็ด 1 เมล็ดอยู่ที่ปลายฝัก
 
การขยายพันธุ์                          การเพาะเมล็ด
 
สภาพที่เหมาะสม                     ดินร่วนซุย แสงแดดจัด
 
ถิ่นกำเนิด                                อินเดีย

 

 

 จัดทำโดย
นางสาวจริยา แสวงทรัพย์สกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c ) 2006 Ms.Jariya  Swangsubskul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com