ดอกเสลา

 

Homeผู้จัดทำภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก

 

ดอกพิกุล 
ดอกพวงแสด 
ดอกเสี้ยวดอกขาว 
ดอกทองกวาว 
ดอกเสลา 
ดอกประดู่ 
ดอกยมหิน 
ดอกบัวตอง 
ดอกธรรมรักษา 

 

               

ดอกไม้ประจำ                          นครสวรรค์
 
ชื่อวิทยาศาสตร์                      Lagerstroemia loudonii Binn.
 
วงศ์                                       LYTHRACEAE
 
ชื่ออื่น                                    เกรียบ ตะเกรียบ (ชอง-จันทบุรี), ตะแบกขน (นครราชสีมา), เสลาใบใหญ่ (ทั่วไป), อินทรชิต
 
ลักษณะทั่วไป                        ต้นสูงได้ถึง 20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือทรงกระบอก หนาทึบ ใบเดี่ยวรูปไข่แกมขอบขนาน
                                            ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่งโคนมน ใบหนา และมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ออกดอกเป็นช่อตามกิ่ง มี
6 กลีบ
                                            โคนคอดเป็นก้านสั้น มีหลายสี เช่น ขาว ม่วง ม่วงอมแดงกลีบดอกบางยับย่นออกดอก เดือนธันวาคม
มีนาคม ผลกลมรี
                                            เปลือกแข็ง เมื่อแก่จะแตกออกเป็น
5–6 พู เมล็ดจำนวนมาก มีปีก
 
การขยายพันธุ์                       เพาะเมล็ด
 
สภาพที่เหมาะสม                   ดินร่วนซุย แสงแดดจัด
 
ถิ่นกำเนิด                              เอเชียเขตร้อน

 

 จัดทำโดย
นางสาวจริยา แสวงทรัพย์สกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c ) 2006 Ms.Jariya  Swangsubskul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com