ดอกยมหิน

 

Homeผู้จัดทำภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก

 

ดอกพิกุล 
ดอกพวงแสด 
ดอกเสี้ยวดอกขาว 
ดอกทองกวาว 
ดอกเสลา 
ดอกประดู่ 
ดอกยมหิน 
ดอกบัวตอง 
ดอกธรรมรักษา 

 

                

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด                       แพร่
 ชื่อสามัญ                                      
Almond-wood, Chickrassy Chittagong-wood
 
ชื่อวิทยาศาสตร์                              Chukrasia velutina Roem.
 
วงศ์                                               MELIACEAE   
 ชื่ออื่น                                           
 โค้โย่ง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ช้ากะเดา (ใต้), ยมขาว (เหนือ),
                                                     ยมหิน มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง)
, ริ้งบ้าง รี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),
                                                     เสียดค่าย
(สุราษฎร์ธานี)  
 ลักษณะทั่วไป                               
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว
                                                    เรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวยต่ำ เปลือกสีน้ำตาลคล้ำ สีเทาหรือเทาปนดำ
                                                    แตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้น ใบเป็นใบประกอบออกเยื้องกันเล็กน้อย
                                                   แผ่นใบรูปดาบ ท้องใบมีขนนุ่ม หลังใบเกลี้ยง ดอกขนาดเล็ก สีเขียวแกมเหลือง
                                                  ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
 
การขยายพันธุ์                             โดยการเพาะเมล็ด
 
สภาพที่เหมาะสม                         เป็นไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิด ต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลาง
 
ถิ่นกำเนิด                                    ป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นทั่วไป 

 

 จัดทำโดย
นางสาวจริยา แสวงทรัพย์สกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c ) 2006 Ms.Jariya  Swangsubskul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com