ดอกกัลปพฤกษ์

 

Homeผู้จัดทำภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก

 

ดอกสุพรรณิการ์ 
ดอกบัวหลวง 
ดอกนนทรี 
ดอกโสน 
ดอกกัลปพฤกษ์ 
ดอกดาวเรือง 

           

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด                     ราชบุรี
 
ชื่อสามัญ                                     Pink Cassia, Pink Shower, Wishing Tree
 
ชื่อวิทยาศาสตร์                            Cassia bakeriana Craib.
 
วงศ์                                             LEGUMINOSAE
 
ชื่ออื่น                                          กัลปพฤกษ์ (ภาคกลาง, ภาคเหนือ), กานล์ (เขมร-สุรินทร์), เปลือกขม (ปราจีนบุรี)
 
ลักษณะทั่วไป                              กัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 5–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปร่ม
                                                   แผ่กว้าง ใบประกอบขนนก ใบย่อย
5–8 คู่ ใบรูปไข่แกมขอบขนาน หรือแกมใบหอก โคนใบเบี้ยว
                                                  ใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ออกดอกเป็นช่อพร้อมใบอ่อนตามกิ่ง มี 5 กลีบ สีชมพู
                                                  แล้วซีดจนเป็นสีขาวเมื่อใกล้โรย ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์เมษายน ผลเป็นฝักกลมยาวมีขนนุ่ม
                                                  สีเทา เมล็ด จำนวนมาก
 
การขยายพันธุ์                             เพาะเมล็ด
 
สภาพที่เหมาะสม                       เติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ทนแล้งได้ดี
 
ถิ่นกำเนิด                                  ไทย ลาว พม่า และเวียดนาม

 

 จัดทำโดย
นางสาวจริยา แสวงทรัพย์สกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c ) 2006 Ms.Jariya  Swangsubskul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com