ดอกสุพรรณิการ์

Homeผู้จัดทำภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก

 

ดอกสุพรรณิการ์ 
ดอกบัวหลวง 
ดอกนนทรี 
ดอกโสน 
ดอกกัลปพฤกษ์ 
ดอกดาวเรือง 

                  

                       

ดอกไม้ประจำจังหวัด                 นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี
 
ชื่อสามัญ                                 Yellow Cotton Tree
 
ชื่อวิทยาศาสตร์                        Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg.
 
วงศ์                                        BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE)
 
ชื่ออื่น                                      ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)
 
ลักษณะทั่วไป                          ต้นสูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม
                                              ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก
3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง
                                              ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม
 
การขยายพันธุ์                         โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ
 
สภาพที่เหมาะสม                    ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด
 
ถิ่นกำเนิด                               อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

 

 จัดทำโดย
นางสาวจริยา แสวงทรัพย์สกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c ) 2006 Ms.Jariya  Swangsubskul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com