ดอกบัวหลวง

Homeผู้จัดทำภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก

 

ดอกสุพรรณิการ์ 
ดอกบัวหลวง 
ดอกนนทรี 
ดอกโสน 
ดอกกัลปพฤกษ์ 
ดอกดาวเรือง 

               

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด                         ปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี
 
ชื่อสามัญ                                         Nelumbo nucifera
 ชื่อวิทยาศาสตร์                                Nymphaea lotus Linn.
วงศ์                                                  NYMPHACACEAE
 
ชื่ออื่น                                               บุณฑริก, สัตตบงกช
 
ลักษณะทั่วไป                                   เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ
                                                       การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ
                                                       สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน
                                                      ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์
การขยายพันธุ์                                  โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า
 
สภาพที่เหมาะสม                            ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ
                                                     แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด
 
ถิ่นกำเนิด                                      แถบทวีปเอเซีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย

 

 จัดทำโดย
นางสาวจริยา แสวงทรัพย์สกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c ) 2006 Ms.Jariya  Swangsubskul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com