รู้จริงเรื่องนักษัตร

 

 

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

               เนื้อหาสาระในแหล่งศึกษาค้นคว้านี้เป็นเรื่อง สิบสองนักษัตร  กล่าวถึงตำนานการเกิดปีนักษัตร ตำนานการเกิดสิบสองนักษัตร และคำพยากรณ์ลักษณะของคนในปีนักษัตรต่างๆที่เกิดจากอิทธิพลในปีนักษัตรนั้นๆในด้านการงาน การเงิน ความรัก เนื้อหาที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นนี้เหมาะสมกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ข้าพเจ้าได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดนี้จากแหล่งค้นคว้ามากมาย

     เอกสารอ้างอิง

           1. หนังสือโหราศาสตร์จีน ๑๒ นักษัตรประยุกต์
           2. หนังสือ จริต ๑๒ , สิบสองนักษัตร
           3. หนังสือ โชคชาตะและศาสตร์ฮวงจุ้ย
           4. หนังสือ ทำนายโชคชะตา อนาคต ความรักด้วยกราฟชีวิต
           5.มงคลแห่งชีวิต และ ๑๒ นักษัตรนำโชค
           6.www.lanna.arc.cmu.ac.th
           7.www.mahamodo.com/.../mise_gem_dmy.asp
           8.www.astrouranian.com/content/gems/gems.htm  

                         ซึ่งข้าพเจ้าก็ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

              การจัดทำเว็ปในครั้งนี้ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นวิทยาธานความรู้แก่ผู้ที่สนใจ มิได้จัดทำขึ้นเพื่อการค้า หรือ ทางธุรกิจแต่ประการใด

 

 

จัดทำโดย
นางสาวทิพย์สุดา อมรวิทยาชาญ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Tipsuda Amonwittayachan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com