หยินและหยาง

  

ธาตุ-พลังอำนาจแห่งชะตาชีวิต 
หยินและหยาง 
หยินและหยาง2 
ผู้ที่เกิดในช่วงเวลาชวด 
ผู้ที่เกิดในช่วงเวลาฉลู 
ผู้ที่เกิดในช่วงเวลาขาล 
ผู้ที่เกิดในช่วงเวลาเถาะ 
ผู้ที่เกิดในช่วงเวลามะโรง 
ผู้ที่เกิดในช่วงเวลามะเส็ง 
ผู้ที่เกิดในช่วงเวลามะเมีย 
ผู้ที่เกิดในช่วงเวลามะแม 
ผู้ที่เกิดในช่วงเวลาวอก 
ผู้ที่เกิดในช่วงเวลาระกา 
ผู้ที่เกิดในช่วงเวลาจอ 
ผู้ที่เกิดในช่วงเวลากุน 
อิทธิพลของเวลาเกิด 

 

 

                 ปรัชญาจีนเชื่อว่า ธรรมชาติทุกอย่างมีหยินกับหยางอยู่ในตัวเพื่อให้เกิดความสมดุล หากสิ่งใดมีหยินและหยางไม่สมดุลกันก็จะทำให้เกิดปัญหา เช่น มนุษย์ที่เสียสมดุลระหว่างหยินกับหยางก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ หยินกับหยางคือสภาวการณ์สองอย่างที่ตรงกันข้าม ขัดแย้งกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกันคือ ในหยินย่อมมีหยางเป็นส่วนประกอบและในหยางก็ย่อมมีหยินร่วมอยู่ด้วยเสมอ หลายคนอาจงงว่า อะไรคือหยินและหยาง  

                 หยินก็คือผู้หญิง ความเย็น ความอ่อนโยน สีดำ ดวงจันทร์ ความนิ่ม ความมืด ความบอบบาง ส่วนหยางก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกันกับหยิน ได้แก่ ผู้ชาย ความร้อน ความเข้มแข็ง สีขาว ดวงอาทิตย์ ความแข็งแกร่ง ความสว่าง ในทุกสิ่งทุกอย่างต่างประกอบด้วยหยินและหยาง เช่น ผู้ชายก็มีความเป็นผู้หญิงของหยินปะปนอยู่ หากชายใดมีความเป็นหยินมากเกินไป ก็จะออกอาการกระตุ้งกระติ้ง ในขณะเดียวกัน หญิงใดมีความเป็นหยางมากเกินไปจะเกลียดการนุ่งกระโปรงเป็นที่สุด แต่ละเพศจึงจำเป็นต้องมีความเป็นหยินและหยางอยู่ในตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการแข็งหรืออ่อนเกินไป จะต้องอยู่ในลักษณะสมดุล และยังมีความเชื่ออีกว่า หากหญิงและชายคู่ใดที่มีความเป็นหยินและหยางที่สมดุลกันได้ มีโอกาสมาแต่งงานกัน ก็จะทำให้ประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ซึ่งความเป็นหยินและหยางของทั้งคู่จะถ่ายทอดเข้าสู่จิตวิญญาณและร่างกายของกันและกันโดยผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์  ในความร้อนก็ย่อมมีความเย็น และในความเย็นก็ย่อมมีความร้อนแฝงอยู่ ในสีดำย่อมมีสีขาว และในสีขาวก็ย่อมมีสีดำ เห็นได้จากเมื่อเราเผาถ่านไม้สีดำ จะได้ขี้เถ้าสีขาว แต่ถ้าเผากระดาษสีขาว ก็จะกลายเป็นกองเถ้าถ่านสีดำ แม้แต่ในอาหารการกิน ชาวจีนยังจัดให้มีความสมดุลระหว่างหยินและหยางหรือในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแพทย์จีนก็ยังแบ่งโรคต่างๆออกเป็นโรคหยินและโรคหยาง เช่น โรคหวัด แบ่งเป็นหวัดหยินและหวัดหยาง ซึ่งจะต้องให้ยาที่ต่างกัน ทำให้สามารถรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำกว่าแพทย์สมัยใหม่

 

 

จัดทำโดย
นางสาวทิพย์สุดา อมรวิทยาชาญ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Tipsuda Amonwittayachan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com