คำพยากรณ์ของคนปีชวด2

   

คำพยากรณ์ของคนปีชวด 
คำพยากรณ์ของคนปีชวด2 
คำพยากรณ์ของคนปีชวด3 
คำพยากรณ์ของคนปีฉลู 
คำพยากรณ์ของคนปีฉลู2 
คำพยากรณ์ของคนปีฉลู3 
คำพยากรณ์ของคนปีขาล 
คำพยากรณ์ของคนปีขาล2 
คำพยากรณ์ของคนปีขาล3 
คำพยากรณ์ของคนปีเถาะ 
คำพยากรณ์ของคนปีเถาะ2 
คำพยากรณ์ของคนปีเถาะ3 
คำพยากรณ์ของคนปีมะโรง 
คำพยากรณ์ของคนปีมะโรง2 
คำพยากรณ์ของคนปีมะโรง3 
คำพยากรณ์ของคนปีมะเส็ง 
คำพยากรณ์ของคนปีมะเส็ง2 
คำพยากรณ์ของคนปีมะเส็ง3 
คำพยากรณ์ของคนปีมะเมีย 
คำพยากรณ์ของคนปีมะเมีย2 
คำพยากรณ์ของคนปีมะเมีย3 
คำพยากรณ์ของคนปีมะแม 
คำพยากรณ์ของคนปีมะแม2 
คำพยากรณ์ของคนปีมะแม3 
คำพยากรณ์ของคนปีวอก 
คำพยากรณ์ของคนปีวอก2 
คำพยากรณ์ของคนปีวอก3 
คำพยากรณ์ของคนปีระกา 
คำพยากรณ์ของคนปีระกา2 
คำพยากรณ์ของคนปีระกา3 
คำพยากรณ์ของคนปีจอ 
คำพยากรณ์ของคนปีจอ2 
คำพยากรณ์ของคนปีจอ3 
คำพยากรณ์ของคนปีกุน 
คำพยากรณ์ของคนปีกุน2 
คำพยากรณ์ของคนปีกุน3 

 

::คนเกิดปีชวดในธาตุต่างๆ::

            ปีชวด ธาตุโลหะ  พ.ศ. ๒๔๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๐๓

                  หนูเหล็กเป็นหนูที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาหนูที่อยุ่ใต้อิทธิพลของธาตุอื่นๆ เป็นคนที่ตัดสินอะไรได้เด็ดขาด ไม่วอกแวก หนูเหล็กไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างของใคร เขามีความสามารถในการควบคุมและออกคำสั่ง หนูเหล็กเป็นคนประเภทยอมหักไม่ยอมงอ ดื้อ ใครที่ทำงานร่วมกับเขาต้องรู้จักผ่อนปรน ผู้ที่เกิดปีชวด ธาตุโลหะนี้เป็นผู้ที่มีรสนิยมในการตกแต่งบ้าน เขาเป็นคนรักบ้านและครอบครัว   

            ปีชวด ธาตุน้ำ  พ.ศ. ๒๔๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๑๕

                  คนที่เกิดปีชวด ธาตุน้ำ เป็นคนที่ความสามารถในการแก้ไขปริศนา และปัญหาต่างๆ เขาสามารถครอบงำและชักจูงคนด้วยอิทธิพลและพลังอำนาจ เขาเป็นนักอ่านใจคนที่แม่นยำ เป็นคนเห็นใจผู้อื่น มีความอ่อนโยน ประนีประนอม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่เมื่อเขาต้องการสิ่งใดแล้วก็จะต้องหามันมาให้ได้

             ปีชวด ธาตุไม้  พ.ศ. ๒๔๖๗ และ พ.ศ.๒๕๒๗

                  คนเกิดปีชวด ธาตุไม้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ แต่มักไม่เชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหวและการที่มีอารมณ์อ่อนไหวทำให้เขาเป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนรอบข้าง เป็นคนไม่ชอบแสดงออก

             ปีชวด ธาตุไฟ  พ.ศ. ๒๔๗๙ และ พ.ศ. ๒๕๓๙

                  ผู้ที่เกิดในปีชวด ธาตุไฟเป็นคนไม่ชอบการอยู่นิ่ง จดจ่อกับอะไรนานๆ ชอบแสวงหาความตื่นเต้น เป็นคนใจร้อน ชอบที่จะประสบความสำเร็จจากความสามารถของตัวเอง หากตัดสินใจอะไรแล้ว ความมีระเบียบวินัยจะทำให้มีสมาธิจดจ่ออยู่ที่ความสำเร็จ เป็นคนที่มีน้ำใจ เป็นคนรักความเป็นอิสระ

             ปีชวด ธาตุดิน  พ.ศ. ๒๔๙๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๑

                 คนที่เกิดปีชวด ธาตุดินเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เร็ว ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ฉลาดและเรียนรู้เร็ว มีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม เป็นคนที่มีระเบียบในการใช้จ่าย จึงทำให้เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่ง มีฐานะที่มั่นคง

 

 

จัดทำโดย
นางสาวทิพย์สุดา อมรวิทยาชาญ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Tipsuda Amonwittayachan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com