คำพยากรณ์ของคนปีมะเมีย2

  

คำพยากรณ์ของคนปีชวด 
คำพยากรณ์ของคนปีชวด2 
คำพยากรณ์ของคนปีชวด3 
คำพยากรณ์ของคนปีฉลู 
คำพยากรณ์ของคนปีฉลู2 
คำพยากรณ์ของคนปีฉลู3 
คำพยากรณ์ของคนปีขาล 
คำพยากรณ์ของคนปีขาล2 
คำพยากรณ์ของคนปีขาล3 
คำพยากรณ์ของคนปีเถาะ 
คำพยากรณ์ของคนปีเถาะ2 
คำพยากรณ์ของคนปีเถาะ3 
คำพยากรณ์ของคนปีมะโรง 
คำพยากรณ์ของคนปีมะโรง2 
คำพยากรณ์ของคนปีมะโรง3 
คำพยากรณ์ของคนปีมะเส็ง 
คำพยากรณ์ของคนปีมะเส็ง2 
คำพยากรณ์ของคนปีมะเส็ง3 
คำพยากรณ์ของคนปีมะเมีย 
คำพยากรณ์ของคนปีมะเมีย2 
คำพยากรณ์ของคนปีมะเมีย3 
คำพยากรณ์ของคนปีมะแม 
คำพยากรณ์ของคนปีมะแม2 
คำพยากรณ์ของคนปีมะแม3 
คำพยากรณ์ของคนปีวอก 
คำพยากรณ์ของคนปีวอก2 
คำพยากรณ์ของคนปีวอก3 
คำพยากรณ์ของคนปีระกา 
คำพยากรณ์ของคนปีระกา2 
คำพยากรณ์ของคนปีระกา3 
คำพยากรณ์ของคนปีจอ 
คำพยากรณ์ของคนปีจอ2 
คำพยากรณ์ของคนปีจอ3 
คำพยากรณ์ของคนปีกุน 
คำพยากรณ์ของคนปีกุน2 
คำพยากรณ์ของคนปีกุน3 

 

::คนที่เกิดปีมะเมียธาตุต่างๆ::

           ปีมะเมีย ธาตุโลหะ  พ.ศ. ๒๔๗๓ และ พ.ศ. ๒๕๓๓

                 คนที่เกิดปีมะเมีย ธาตุโลหะ เป็นคนที่ไม่ชอบการถูกบังคับ รักการผจญภัย กล้าหาญ ชอบความตื่นเต้น ไม่ชอบการง้อใคร เหี้ยมโหด แต่เป็นคนอบอุ่น

           ปีมะเมีย ธาตุน้ำ  พ.ศ.๒๔๘๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๕

                 คนปีมะเมีย ธาตุน้ำเป็นคนที่เปลี่ยนใจง่าย ไม่เด็ดขาด เป็นผู้ที่มอบความเป็นอิสระแก่ผู้ที่อยู่รอบข้าง แต่เขาเป็นคนร่าเริง มีไหวพริบดี มีอารมณ์ขัน

            ปีมะเมีย ธาตุไม้  พ.ศ.๒๔๙๗ และ พ.ศ. ๒๕๐๙

                  เป็นคนที่รู้จักการควบคุมตนเองได้ดี มีความนักแน่นมั่นคง ไม่สนใจการผจญภัย มีระเบียบวินัย มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบสูง เป็นคนฉลาด มีอารมณ์ขัน

             ปีมะเมีย ธาตุไฟ  พ.ศ.๒๔๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๐๙

                  เป็นคนมีอารมณ์แปรปรวน ไม่มีความอดทน เป็นคนเคียดแค้น เป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนเหมือนไฟ เชื่อว่าหากที่ใดมีคนปีมะเมียธาตุไฟที่นั่นจะมีแต่ความพินาศ แต่หากใช้ความร้อนและความเข้มแข็งให้เกิดประโยชน์ เขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความโชคดีเข้ามาในชีวิตเสมอ

             ปีมะเมีย ธาตุดิน  พ.ศ. ๒๔๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๒๑

                   เป็นคนที่มีเหตุผลมาก เป็นคนที่มีความอดทน แต่ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจเขาเป็นคนที่โลเล อาจเป็นเพราะความรอบคอบมากเกินไป เป็นคนขี้วิตกกังวล มีความสามารถในการปรับตัวเขากับทุกสิ่งได้ดี

 

 

จัดทำโดย
นางสาวทิพย์สุดา อมรวิทยาชาญ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Tipsuda Amonwittayachan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com