อารยธรรมโลก

Homeผู้จัดทำเมโสโปเตเมียอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์อารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมัน

 

 

               อารยธรรม Civilization คือ สิ่งที่มนุษย์ช่วยกันสั่งสมขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อดีตของมนุษย์นั้นยืนยาว ถ้านับเมื่อมนุษย์เริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรยิ่งยาวนานกว่าเพราะมนุษย์ถือกำเนิดในโลกนี้ประมาณ 3.5-5 ล้านปีล่วงมาแล้ว ช่วงของการประดิษฐ์ตัวอักษรถือว่าเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในแต่ละสมัยของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ ยังแบ่งเป็นสมัยย่อยๆ เช่น ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า

                    ดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆ เช่นบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรตีส ก็เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย  อารยธรรมอิยิปต์ก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ (ยาวที่สุดในโลก) ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงให้อียิปต์สามารถดำรงอยู่ได้อารยธรรมกรีกโบราณเจริญอยู่บริเวณแผ่นดินกรีกในยุโรป และชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีศูนย์กลางที่นครรัฐเอเธนส์ และนครรัฐสปาร์ต้าและในเวลาใกล้เคียงกันนั้น ได้เกิดอารยธรรมโรมันในคาบสมุทรอิตาลี ในทัศนะของโลกตะวันตก โรมันคือการพัฒนาขั้นสูงสุดของอารยธรรมโบราณ เพราะมีการรวมดินแดนทั้งหมด ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นจักรวรรดิโรมัน ซึ่งได้รับอิทธิพลความเจริญมาจากกรีก และส่งต่ออารยธรรมนั้นสู่โลกตะวันตกพื้นฐานความเจริญที่โรมันมอบให้ โลกต่อมาคือ ภาษา ตัวอักษร กฎหมาย การเมือง ศาสนา และศิลปะ

                    ในการจัดทำและค้นคว้าหาข้อมูลนี้ข้าพเจ้าได้ค้นหาข้อมูลจากหนังสือคู่มือ อารยธรรมตะวันออก อารยธรรมตะวันตก และอารยธรรมโลก นอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือเรียน และใบความรู้ต่างๆที่ข้าพเจ้าเคยศึกษามา ข้าพเจ้าได้นำมาดัดแปลงให้ได้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และอารยธรรม ดังนั้นถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าก็กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

จัดทำโดย
นางสาวตรีจุฑา อภิวัชรมาศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms. Treejuta Apiwatcharamard. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com