เมโสโปเตเมีย

Homeผู้จัดทำเมโสโปเตเมียอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์อารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมัน

 

สุเมเรียน 
วัฒนธรรมของสุเมเรียน 
อัคคาเดียน 
อมอไรท์ 
กฎหมายฮัมมูราบี 
วัฒนธรรมบาบิโลเนีย 
จักรวรรดิฮิทไทท์ 
อาณาจักรอัสสิเรีย 
อารยธรรมอัสซีเรีย 
จักรวรรดิแคลเดีย 
วัฒนธรรมของชาวแคลเดียน 
ฟินิเซียน 
อราเมียน 
อาณาจักรฮิบบรู 
การปกครองของฮิบบรู 
สภาพสังคมของฮิบบรู 
ความสำคัญของชนชาติฮิบบรู 
อาณาจักรลิเดีย 
อาณาจักรมีเดีย 
อาณาจักรเปอร์เซีย 
สภาพสังคมของเปอร์เซียน 
รูปแบบการปกครองของเปอร์เซีย 
อารยธรรมของเปอร์เซีย 

 เมโสโปเตเมีย ( Mesopotemia)
   

                ถ้าหากอิยิปต์คือ ของขวัญแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ บริเวณเมโสโปเตเมียก็น่าจะมีชื่ออย่างเดียวกันว่าเป็น ของขวัญแห่งลุ่มแม่น้ำไทกริส- ยูเฟรติส แม่น้ำทั้งสองมีต้นกำเนิดบริเวณที่ราบสูงอาร์มาเนียนไหลมาทางตะวันออกเฉียงใต้สู่อ่าวเปอร์เซีย ปัจจุบันนี้แม่น้ำทั้งสองไหลมารวมกันที่บัสรา (Basra) แต่ในสมัยโบราณนั้นจะไหลตัดเดลต้าออกจากกัน โคลนตมที่แม่น้ำทั้งสองพัดมาทับถมกันนั้นเป็นดินสมบูรณ์ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ดินแดนนี้มีชื่อว่า ดินแดนระหว่างแม่น้ำ คือ เมโสโปเตเมีย

                ดินแดนเมโสโปเตเมียนี้เป็นส่วนตะวันออกสุดเขตที่เรียกว่าดินแดนพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งทางตะวันตกสุด คือ ซีเรียและปาเลสไตน์ ส่วนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรตีสนั้นจะเป็นดินแดนส่วนใหญ่ของเขตที่เรียกว่า “Fartile Creccent”
 

ข้อควรสังเกต

(1)     บริเวณเมโสโปเตเมียเป็นบริเวณที่มีอากาศรุนแรง ฤดูร้อน อากาศร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ฝนตกน้อย (ปีหนึ่งไม่เกิน 3 นิ้ว) ความรุนแรงของอากาศทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ขาดความกระตือรือร้น เมื่อถูกศัตรูที่แข็งแกร่งรุกรานก็หลีกทางให้ เมโสโปเตเมียจึงเป็นบริเวณที่มีคนหลายชนชาติ หลายภาษาผลัดเปลี่ยนกันเข้ายึดครองตลอดเวลา

(2)     เมโสโปเตเมียตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง ปราศจากกำแพงธรรมชาติที่จะป้องกันการบุกรุกจากศัตรูภายนอก

จัดทำโดย
นางสาวตรีจุฑา อภิวัชรมาศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms. treejuta Apiwatcharamard. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com