กฎหมายฮัมมูราบี

 

Homeผู้จัดทำเมโสโปเตเมียอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์อารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมัน

 

สุเมเรียน 
วัฒนธรรมของสุเมเรียน 
อัคคาเดียน 
อมอไรท์ 
กฎหมายฮัมมูราบี 
วัฒนธรรมบาบิโลเนีย 
จักรวรรดิฮิทไทท์ 
อาณาจักรอัสสิเรีย 
อารยธรรมอัสซีเรีย 
จักรวรรดิแคลเดีย 
วัฒนธรรมของชาวแคลเดียน 
ฟินิเซียน 
อราเมียน 
อาณาจักรฮิบบรู 
การปกครองของฮิบบรู 
สภาพสังคมของฮิบบรู 
ความสำคัญของชนชาติฮิบบรู 
อาณาจักรลิเดีย 
อาณาจักรมีเดีย 
อาณาจักรเปอร์เซีย 
สภาพสังคมของเปอร์เซียน 
รูปแบบการปกครองของเปอร์เซีย 
อารยธรรมของเปอร์เซีย 

 ลักษณะที่สำคัญของประมวลกฎหมายฮัมมูราบี

1.     คล้ายกฎหมายของพวกสุเมเรียน คือ อาศัยหลัก Lex talionis คือ ใช้ลัทธิสนองตอบ คือ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน (An eye for an eye , a tooth for a tooth)

2.     มีความเปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายของพวกสุเมเรียน คือ การให้ความยุติธรรมนั้นต้องเป็นหน้าที่ของรัฐ (การให้ความยุติธรรมในสมัยแรกเริ่มนั้นเป็นหน้า
ที่ของบุคคล)

3.     ให้สิทธิแก่สตรี สตรีมีสิทธิฟ้องสามีได้

4.     การค้าขายจะต้องได้พระบรมราชานุญาต จำกัดกำไรให้เพียง 20%

5.     กำหนดเวลาการตกเป็นทาสหนี้สินเพียง 3 ปี

จัดทำโดย
นางสาวตรีจุฑา อภิวัชรมาศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms. Treejuta Apiwatcharamard. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com