การปกครองของฮิบบรู

 

Homeผู้จัดทำเมโสโปเตเมียอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์อารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมัน

 

สุเมเรียน 
วัฒนธรรมของสุเมเรียน 
อัคคาเดียน 
อมอไรท์ 
กฎหมายฮัมมูราบี 
วัฒนธรรมบาบิโลเนีย 
จักรวรรดิฮิทไทท์ 
อาณาจักรอัสสิเรีย 
อารยธรรมอัสซีเรีย 
จักรวรรดิแคลเดีย 
วัฒนธรรมของชาวแคลเดียน 
ฟินิเซียน 
อราเมียน 
อาณาจักรฮิบบรู 
การปกครองของฮิบบรู 
สภาพสังคมของฮิบบรู 
ความสำคัญของชนชาติฮิบบรู 
อาณาจักรลิเดีย 
อาณาจักรมีเดีย 
อาณาจักรเปอร์เซีย 
สภาพสังคมของเปอร์เซียน 
รูปแบบการปกครองของเปอร์เซีย 
อารยธรรมของเปอร์เซีย 

 สังคมของชนชาติฮิบบรู การปกครองสมัยที่ยังร่อนเร่พเนจร อยู่กันเป็นหมู่ๆมีหัวหน้าหมู่ เรียกว่า พาทริอาร์ค (Patriach) แปลว่าพ่อหมู่ เป็นผู้ควบคุม
มีอำนาจเหนือผู้คนและทรัพย์สินของลูกหมู่ทุกคน พาทริอาร์คทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำการเดินทาง แม่ทัพ ตุลาการ ผู้สอนศีลธรรมจรรยาและตัวแทนพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบน
พวกฮิบบรูมีความเป็นอยู่เช่นนี้ จนกระทั่งถึงสมัยของพาทริอาร์คผู้นึงนามว่า
ยาคอบ พาทริอาร์คผู้นี้เป็นคนแรกที่ประกาศและปฏิบัติตนเป็นผู้ยึดมั่นในพระเจ้า
อย่างเคร่งครัดและเรียกชื่อตนเองในขณะทำพิธีทางศาสนาว่า
อิสราเอล (Israel) แปลว่า มั่นคงต่อพระเจ้า ท่านผู้นี้ยังแบ่งฮิบบรูออกเป็น 12 กลุ่ม ล้วแต่งตั้งบุตรชาย
12 คนเป็นหัวหน้ากลุ่มๆ 1 คน พวกฮิบบรูจึงเรียกชื่อตนเองว่า อิสราเอลิต (Isrselite) ซึ่งแปลว่า ลูกของอิสราเอล นับแต่บัดนั้น

                ที่ปาเลสไตน์โมเสสได้รับการยกย่องนับถือจากพรรคพวกที่มาจากอียิปต์และพวกอิสราเอลิตในปาเลสไตน์ จึงได้เป็นหัวหน้า ณ ที่นี้โมเสสได้ปฏิบัติงานสำคัญ คือ

1.     จัดทำประมวลกฎหมาย และกำหนดระเบียบการปกครองพวกอิสราเอลิตขึ้น ผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อห้ามทางศาสนาต้องได้รับบทลงโทษ
อย่างหนัก ผู้กระทำความผิดทางอาญาเช่นไรต้องได้รับโทษเช่นนั้น

2.     วางรากฐานทางศาสนา กำหนดพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียว คือ ยาเวห์ (Yaveh) หรือ ยะโฮวาห์ (Jehovah) และบัญญัติ 10 ประการ (Ten Commandments)

นับแต่โมเสสถึงแก่กรรม พวกอิสราเอลิตมีความสามัคคีและความเข้มแข็งมากขึ้น โจชัวคน

สนิทของโมเสสได้ยกกำลังเข้าแย่งชิงดินแดนของพวกเคนนันไนท์ได ้

จัดทำโดย
นางสาวตรีจุฑา อภิวัชรมาศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms. Treejuta Apiwatcharamard. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com