อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

Homeผู้จัดทำเมโสโปเตเมียอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์อารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมัน

 

สภาพสังคมของอียิปต์ 
ผลงานด้านต่างๆของอียิปต์ 

 

 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

                ชนชาติที่สร้างอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์คือ ชาวอิยิปต์โบราณ ซึ่งปัจจุบันมีเชื้อสายอยู่เล็กน้อย เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ คือ พวกคอปต์ และพวกเฟลละ
ซึ่งมีอาชีพทางทำนา ไม่ใช่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันซึ่งเป็นชาวอาหรับที่เป็นพวกอพยพมาอยู่ใหม่ภายหลัง อิยิปต์เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมเก่าแก่ที่สุด
ในบรรดาแหล่งอารยธรรมยุคแรกของโลก ซึ่งมีความเจริญต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 2,000 ปี

                ประเทศอิยิปต์และอารยธรรมอิยิปต์อุบัติขึ้นได้เพราะมีแม่น้ำไนล์ หากปราศจากแม่น้ำไนล์ประเทศอิยิปต์ก็จะมีแต่ความแห้งแล้งและทะเลทราย
เหตุนี้เองนักประวัติศาสตร์กรีกสมัยโบราณจึงกล่าวเปรียบเทียบว่า
อิยิปต์คือของขวัญจากแม่น้ำไนล์  (Egypt is the gift of the Nile) “ธิดาแห่งแม่น้ำไนล์

                คำว่า อิยิปต์ นั้น กรีกเป็นผู้ใช้เรียกดินแดนที่เป็นต้นกำเนิกอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ก่อน ภายหลังจึงมีผู้เรียกตามอย่างแพร่หลาย ส่วนพวกอิยิปต์โบราณ
เรียกประเทศของเขาว่า
แผ่นดินสีดำ

                คนพื้นเมืองเดิมที่อยู่ในอิยิปต์ก่อนพวกอื่นคือพวกแฮมิติค (Hamitic) เป็นคนผิวดำ ต่อมาพวกผิวขาว (Semitic) ซึ่งเป็นพวกร่อนเร่เลี้ยงสัตว์มีความเจริญกว่า
บุกรุกเข้ามาและสามารถครองความเป็นใหญ่เหนือพวกพื้นเมืองเดิม เมื่อประมาณ 5,000-72,000 ปีก่อนคริสตกาล เรื่องราวสมัยนี้ยังไม่มีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
นักประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนสมัยราชวงศ์
(Pre-Dynastic) ของประวัติศาสตร์อิยิปต์

จัดทำโดย
นางสาวตรีจุฑา อภิวัชรมาศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms. Treejuta Apiwatcharamard. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com