ผลงานด้านต่างๆของโรมัน

Homeผู้จัดทำเมโสโปเตเมียอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์อารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมัน

 

ผลงานด้านต่างๆของโรมัน 

 

 7. ด้านอักษรศาสตร์

                ให้กำเนิดภาษาละติน วรรณกรรมส่วนใหญ่เลียนแบบกรีก และนำมาปรับปรุงและดัดแปลงเป็นแบบฉบับของตนเอง  วรรณกรรมดังกล่าวมีทั้งบทละคร
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และประวัติศาสตร์

                 กวีและวรรณคดีมีชื่อเสียงของโรมันที่ควรทราบ ประเภทร้อยกรอง ได้แก่

1. เวอร์จิล (Virgil) 70-91 ปีก่อนคริสตกาล ผู้แต่งมหากาพย์ชื่อ เอเนียด (Aeneid) สดุดีออกัสตุสซีซาร์  ท่านผู้นี้ได้สมญาว่า โฮเมอร์แห่งโรมัน

2. โฮเรซ (Horace) 65-8 ปีก่อนคริสตกาล เป็นกวีที่มีชื่อเสียงรองลงมาจากเวอร์จิล เขียนบทกวีนิพนธ์เกี่ยวกับชีวิตชาวไร่และชนบท

3. โอวิด (Ovid) 43 B.C.-17 A.D. เขียนโคลงกลอนพรรณนาเกี่ยวกับเรื่องราวของความรัก

ประเภทบทละคร  นิยมการแสดงละครประเภทตลกขบขันและละครใบ้มากกว่าอย่างอื่น นักแต่งบทละครที่มีชื่อเสียงที่ควรทราบได้แก่ พลอตุส
(
Plautus) และเทอร์เรนซ์ (Terence)

        ประเภทร้อยแก้ว นักขียนที่มีชื่อเสียง ได้แก่

1. ซิเซโร (Cicero) มีชื่อเสียงในการแสดงและเขียนสุนทรพจน์ จดหมายละเรียงความ  

2. จูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar) เขียนหนังสือแสดงข้อคิดเห็นในการปราบปรามแคว้นโกลด้วยสำนวนง่ายๆตรงไปตรงมา

         ประเภทประวัติศาสตร์

1. ลีวี่ (Livy) 59- B.C-17 A.D. เขียนประวัติศาสตร์กรุงโรมนับตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างจนถึงประมาณ 9 ปีก่อนคริสตกาล

2. แทคซิตุส (Tacitus) ค.ศ. 55-117 เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของอารยชนเผ่าเยอรมาเนียและจดหมายเหตุกรุงโรม
ตั้งแต่สมัยออกัสตุสซีซาร์ถึงสมัยเนโร

 วิชาภูมิศาสตร์  ชาวโรมันชื่อไพลนี่ (Pliny The Elder) สังเกตเห็นเรือที่แล่นจากทะเลเข้าสู่ฝั่งมองเห็นเสากระโดงเรือก่อนส่วนอื่นของเรือ 
เป็นผู้ยืนยันว่าโลกมีสัณฐานโค้ง (กลม) ไม่ใช่แบนอย่างที่เชื่อกันมาก่อน

วิชาปรัชญา  โรมันถ่ายทอดเอาปรัชญากรีกมัยเฮเลนิสติคมาใช้                

จัดทำโดย
นางสาวตรีจุฑา อภิวัชรมาศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms. Treejuta Apiwatcharamard. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com