*.+ การเลี้ยงดูลูกแมว +.*

Homeผู้จัดทำ*.+ Panda +.**.+ Rabbit +.**.+ chiwawa +.**.+ Cat +.*

 

[*.+ ท่าทางเจ้าเหมียว +.*
[*.+ ทำไมชอบร้องเหมียวๆ +.*
[*.+ ทำไมรักที่จะนอน +.*
[*.+ ทำไมชอบข่วน +.*
[*.+ ทำไมชอบนอนกลิ้ง +.*
[*.+ ทำไมชอบคลอเคลียที่ขา +.*
[*.+ ทำไมชอบเลียขน +.*
[*.+ วิธีอาบน้ำให้เหมียว +.*
[*.+ การเช็ดหู +.*
[*.+ เห็บวายร้าย +.*
[*.+ บ้านของเจ้าเหมียว +.*
[*.+ การเลี้ยงดูลูกแมว +.*] 
[*.+ สุขอนามัย+.*
[*.+ อุณหภูมิ+.*
[*.+ การป้องกันโรค+.*
[*.+ การบำรุงลูกแมว +.*
[*.+ การเลี้ยงดูแมวสูงอายุ +.*
[*.+ หางเจ้าเหมียว +.*
[*.+ หางเจ้าเหมียว 2 +.*
[*.+ อาหาร +.*
[*.+ สารที่เป็นอันตราย +.*
[*.+ อายุของเจ้าเหมียว +.*
[*.+ แมวไทย +.*
[*.+ แมวไทย 2 +.*
[*.+ แมวไทย 3 +.*
[*.+ แมวขาวมณี +.*
[*.+ รวมภาพน้องแมว +.*] 

 

การเลี้ยงดูลูกแมว

โภชนาการและการหย่านม

  ลูกแมวจะได้รับน้ำนมน้ำเหลืองใน 12 ชั่วโมงแรก ลูกแมวจะดูดซึมภูมิคุ้มกันจากน้ำนมน้ำเหลืองได้ในช่วง24 ชั่วโมงแรก

นับจากคลอด ในกรณีที่แม่แมวไม่สามารถเลี้ยงดูลูกแมวได้ ลูกแมวต้องดูดนมจากขวดหรือหลอดหยดตามแต่จะหาได้

-  การให้อาหารแบบหลอดผู้ให้ต้องได้รับการฝึกอย่างดี เพราะอาหารอาจเข้าสู่ปอดย่างไม่ตั้งใจทำให้หมดสติ

การให้อาหารแบบหลอดจึงเสี่ยง อนุญาตให้ใช้เฉพาะในลูกแมวอ่อนแอซึ่งต้องอยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์ ควรลูบหลังลูกแมวให้เรอระหว่างให้อาหารและหลังอาหาร โดยนำมันผาดไหล่ ให้ตัวตั้งตรงและตบหลังเบาๆ การให้น้ำนมจากขวดหรือหลอดต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการปอดบวมหรือการสำลักน้ำ

-  ใน 24-28 ชั่วโมงแรก ลูกแมวต้องการนม 1 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง แต่ละวันเพิ่มจำนวนขึ้น 0.5 มิลลิลิตร จนถึง 10 มิลลิลิตรต่อมื้อ จึงหยุดเพิ่ม ใน 1 วันลูกแมวควรได้รับอาหาร 6-9 มื้อ

-  ในช่วง 2 สัปดาห์ ให้อาหารลูกแมว 5-7 มิลลิลิตรต่อครั้ง

-  ช่วง 3 สัปดาห์ จะเริ่มให้อาหารอ่อน 3 เวลาต่อวัน และยังมีการให้นมจากขวดอยู่

-  ในสัปดาห์ที่ 4 ลูกแมวควรได้รับน้ำนมจากขวด 4-6 ครั้งต่อวันร่วมกับอาหารอ่อน 4-5 ครั้งต่อวัน ลดการให้อาหารช่วงกลางคืนลง

-  ลูกแมวจะกินอาหารแข็งได้เมื่ออายุ 7 สัปดาห์

-  สัญญาณแรกของการเจ็บป่วย คือ น้ำหนักลด น้ำหนักของลูกแมวจะเพิ่มขึ้น 50-100 กรัมต่อสัปดาห์ เมื่อลูกแมวอายุ 14 วัน น้ำหนักจะเพิ่มเป็น 2 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด ถ้าลูกแมวน้ำหนักไม่เพิ่มควรให้อาหารเพิ่มขึ้น

ไม่ควรให้เด็กๆอุ้ม หรือจับแมวเล่นแรงๆ อาจทำให้ลูกแมวกระดูกหักได้ การอุ้มแมวที่ถูกต้อง ควรใช้มือข้างหนึ่งช้อนใต้อกแมว มืออีกข้างจับแตะอยู่บนหลังแมว การอุ้มลักษณะนี้ทำให้ลูกแมวรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย

 

จัดทำโดย
นางสาวศรัณพร พิริยานุพงษ์
นางสาวอริญชยา ขันติวัฒนา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright (c) 2006 Ms.Saranphorn pririyanupong Ms.Arinchaya Khantiwattana All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com