*.+ อายุของเจ้าเหมียว +.*

Homeผู้จัดทำ*.+ Panda +.**.+ Rabbit +.**.+ chiwawa +.**.+ Cat +.*

 

[*.+ ท่าทางเจ้าเหมียว +.*
[*.+ ทำไมชอบร้องเหมียวๆ +.*
[*.+ ทำไมรักที่จะนอน +.*
[*.+ ทำไมชอบข่วน +.*
[*.+ ทำไมชอบนอนกลิ้ง +.*
[*.+ ทำไมชอบคลอเคลียที่ขา +.*
[*.+ ทำไมชอบเลียขน +.*
[*.+ วิธีอาบน้ำให้เหมียว +.*
[*.+ การเช็ดหู +.*
[*.+ เห็บวายร้าย +.*
[*.+ บ้านของเจ้าเหมียว +.*
[*.+ การเลี้ยงดูลูกแมว +.*
[*.+ สุขอนามัย+.*
[*.+ อุณหภูมิ+.*
[*.+ การป้องกันโรค+.*
[*.+ การบำรุงลูกแมว +.*
[*.+ การเลี้ยงดูแมวสูงอายุ +.*
[*.+ หางเจ้าเหมียว +.*
[*.+ หางเจ้าเหมียว 2 +.*
[*.+ อาหาร +.*
[*.+ สารที่เป็นอันตราย +.*
[*.+ อายุของเจ้าเหมียว +.*] 
[*.+ แมวไทย +.*
[*.+ แมวไทย 2 +.*
[*.+ แมวไทย 3 +.*
[*.+ แมวขาวมณี +.*
[*.+ รวมภาพน้องแมว +.*] 

อายุแมว

เปรียบเทียบอายุแมวกับอายุคน

อายุแมว : อายุคน
1
เดือน 5 - 6 เดือน
2
เดือน 9 - 10 เดือน
3
เดือน 2 - 3 ปี
5
เดือน 8 - 9 ปี
6
เดือน 14 ปี
7
เดือน 15 ปี
8
เดือน 16 ปี แมวมีอายุโดยเฉลี่ยแล้วแมวจะมีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ปี แต่แมว บางตัวอาจมีอายุได้ถึง 30 ปี สถิติ ที่ทำได้นานที่สุดนับแต่มีการบันทึก คือ 36 ปี หนึ่งวัน

จัดทำโดย
นางสาวศรัณพร พิริยานุพงษ์
นางสาวอริญชยา ขันติวัฒนา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright (c) 2006 Ms.Saranphorn pririyanupong Ms.Arinchaya Khantiwattana All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com