พระที่นั่งทรงธรรม

Homeal3out-Meกรุงเทพมหานครนครปฐมอยุธยาเพชรบุรีราชบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรี

 

 

พระพุทธชินราช 
พระที่นั่งทรงผนวช 
พระวิหารสมเด็จ 
พระที่นั่งทรงธรรม 
หอระฆังบวรวงศ์ 
ศาลาสี่สมเด็จ 
ศาลาหน้าพระอุโบสถ 
คลอง 
ศาลาตรีมุขสะพานน้ำ 
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
หอสมุด ป.กิตติวัน 
พิพิธภัณฑ์พระอนุสรณ์ อ.ป.ก. 

 

 

 

 

 

 

 

พระที่นั่งทรงธรรม

    เป็นตึก ๒ ชั้น ก่ออิฐถือปูนตลอด พื้นชั้นล่างและบันไดปูหินอ่อน ชั้นบนปูไม้ หลังคา ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบสี ช่อฟ้าใบระกาลงรักปิดทองทึบ หน้าบันทั้ง ๔ ด้าน จำหลักภาพต่าง ๆ ปิดทองประดับกระจก คือ
     ทิศเหนือ    จำหลักภาพพระโพธิสัตว์สิทธัตถะตัดสินพระทัยออกผนวช   กำลังทอด
พระเนตรพระนางพิมพาและพระโอรสราหุล ที่กำลังบรรทมหลับ มีนายฉันนะเตรียมม้ากัณฐกะรออยู่ข้าง ๆ
     ทิศใต้ พระโพธิสัตว์เสด็จถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมา ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์ อธิษฐานเพศบรรพชิต มีนายฉันนะและม้ากัณฐกะเฝ้าอยู่ใกล้ ๆ
     ทิศตะวันออกและตะวันตก   จำหลักลายไทยประกอบพระราชลัญจกรสมเด็จ
พระยุพราชอยู่ภายในสายสังวาลทั้งสองด้าน
    ภายในผนังเสมอกรอบหน้าต่าง ประกบแผ่นหินอ่อนสีขาว เสาเขียนลายรดน้ำเทพนม ตั้งธรรมาสน์กลางห้อง ด้านใต้กั้นพระฉากดีบุกฉลุลายไทยเทพนมและกุมภัณฑ์ เพื่อเป็นที่ประทับของฝ่ายใน
    พระที่นั่งทรงธรรมนี้ "สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี" ทรงสร้างอุทิศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ใช้เป็นที่ประทับแรมเวลาทรงธรรมรักษาอุโบสถศีล
    ต่อมาได้เคยใช้เป็นที่ประชุมสังฆมนตรี, ที่ศึกษาพระปริยัติธรรม จัดงานประจำปีของวัด ตั้งพระศพและศพบุคคลสำคัญของชาติ เช่น พระศพสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ ศพจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี เป็นต้น ปัจจุบันคงใช้ในกิจกรรมของวัด และตั้งพระศพหรือศพบุคคลสำคัญ

จัดทำโดย
นางสาวอรุณรุ่ง เพ็ชรวัฒนา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms. Arunrung Petchwattana. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com