เชียงใหม่

Homeผู้จัดทำประวัติความเป็นมาภูมิอากาศภูมิประเทศทรัพยากรธรรมชาติประชากรการปกครองเศรษฐกิจสังคมการบริการพื้นฐาน

 

 

             เว็บไซต์นี้ได้จัดทำเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่    ซึ่งบอกถึงลักษณะต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่     เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่รองจากกรุงเทพมหานครและมีความสำคัญในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก    จะสังเกตได้ว่าปีๆหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมากมายมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่   เนื่องจากมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี    และเป็นอากาศที่สบายไม่ร้อนอบอ้าว    และเว็บไซต์นี้ยังบอกถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ไว้อีกด้วย      ข้าพเจ้าได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและอยากจะศึกษาหาความรู้        มิได้จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่อย่างใด

จัดทำโดย
ชื่อนางสาวอุษณีย์  สาททอง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กทม.
copyright(c)2006 Ms.Autsanee Satthong  all  rights  reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com