:: NEW ZEALAND ::

 

                             สวัสดีค่ะ ยินดีตอนรับสู่ประเทศนิวซีแลนด์  ประเทศที่มีความสวยงามทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ ี มีความปลอดภัยสูง  นอกจากนั้นคนนิวซีแลนด์ยังเป็นคนที่มีอัธยาศัย และ    มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแม้ยามการทำธุรกิจก็ตาม  เวปนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ประเพณี  วัฒนธรรม  การศึกษา  การปกครองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมากและยังใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า

                     นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังต้องขอขอบคุณเวปไซด์ทุกเวป และข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อข้อมูลมากมายให้แก่ข้าพเจ้านำมาใช้ในการรวบรวมทำเวปครั้งนี้

 

 

จัดทำโดย
นางสาวอมรรัตน์ สิงห์สุทธิโสทร
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c ) 2006  Ms. Amornrat  Singsuthisotorn .  All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com