ข้อมูลทั่วไป

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 
เมืองสำคัญ 
ลักษณะภูมิอากาศ 

 

 

                                               img2.gif 

                  " นิวซีแลนด์....ดินแดนแห่งทิวหมอกขาว"  The Land of The Long White Cloud  ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้  ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 2 เกาะหลักคือ เกาะเหนือ ( North Island ) และเกาะใต้ ( South Island ) ซึางมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอังกฤษเล็กน้อย  และยังมีเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะเกาะเล็กซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้มีชื่อว่าเกาะสจ๊วต (Stewart  Island)                                                 

                   ประเทศนิวซีแลนด์มีพื้นที่รวมทั้งหมด 270,000 ตารางกิโลเมตร  โดยมีช่องแคบคุกเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ของเกาะเหนือและเกาะใต้ ซึ่งจัดเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์  ราวกับว่าประเทศเล็กๆ นี้ได้รวบรวมสภาพพื้นที่ และบรรยากาศของนานาประเทศทั่วโลกไว้อย่างครบถ้วน เพราะนิวซีแลนด์ประกอบไปด้วยชายหาดทอดยาวกว่า  1,700 กิโลเมตร  รับกับมหาสมุทรสีครามที่ยังคงความสมบูรณ์ รวมทั้งบริเวณที่เป็นบ่อน้ำร้อน  ภูเขาไฟ  บ่อโคลนเดือด  ฟยอร์  และซาวนด์อันสวยงามและน่าพิศวงยิ่งนัก

จัดทำโดย
นางสาวอมรรัตน์ สิงห์สุทธิโสทร
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c ) 2006  Ms. Amornrat  Singsuthisotorn .  All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com