โทรศัพท์

 

 

วัฒนธรรม 
โทรศัพท์ 
อาหาร 
บริการ 
สัญลักษณ์ของประเทศ 

 โทรศัพท์

โทรศัพท์จากไทยไปนิวซีแลนด์ (Call to New Zealand)

                        กดรหัสโทรออกต่างประเทศ ซึ่งมีให้เลือกใช้มากมายดังนี้ 007, 008, 009, 001809 หรือ 001 ตามด้วย รหัสประเทศนิวซีแลนด์ คือ 64 ตามด้วยรหัสของพื้นที่ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ( รหัสเมืองหลักในประเทศนิวซีแลนด์ เขต Auckland คือ 9, เขต Christchurch และ Dunedin คือ 3, เขต Hamilton คือ 7, เขต Wellington คือ 4 ) หลังจากนั้น ตามด้วย เบอร์โทรศัพท์ปลายทาง เช่น 008 64 3 4551793  อัตราค่าโทร 15-22 บาท/นาที

โทรศัพท์จากนิวซีแลนด์มาไทย (Call to Thailand)

                       กดรหัสการโทรออกต่างประเทศก่อนคือ 00 ตามด้วยรหัสประเทศไทย 66 ตามด้วยรหัสพื้นที่ของปลายทาง (กรุงเทพฯ คือ 2) ตามด้วยเบอร์ปลายทาง เช่น 00 66 2 2523772 กรณีเก็บเงินปลายทางที่เมืองไทย (Collect call) ของกสท. กด 000966 จะมี operator คนไทยต่อสายให้ อัตราค่าโทร 22 บาท/ นาที ค่าต่อโทรศัพท์ครั้งละ 100 บาท

บัตรโทรศัพท์ (Card Phone)

                                                   img1.jpg

                      ขอแนะนำให้ซื้อ card phone เพื่อโทรกลับเมืองไทย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบอื่นๆมาก Card Phone เช่น Chitel, Kiwicall, Kiaora ,Yabba Card, Talk Talk, อัตราค่าโทรกลับเมืองไทยนาทีละประมาณ 5-10 บาท โดยสามารถโทรออกจากโทรศัพท์สาธารณะ (ไม่ต้องหยอดเหรียญ) หรือจากโทรศัพท์บ้านได้เลย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม มูลค่าในบัตร  จะลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่โทรออก มีจำน่ายตามร้านค้าทั่วไปและร้านค้าในปั๊มน้ำมัน

โทรศัพทภายในประเทศนิวซีแลนด์

                     การใช้โทรศัพท์บ้าน ถ้าเป็นการโทรศัพท์บ้านไปหาโทรศัพท์บ้านด้วยกัน ภายในเมืองเดียวกัน สามารถโทรได้ฟรี ถ้าโทรไปหามือถือในประเทศนิวซีแลนด์ หรือโทรศัพท์ไปต่างเมืองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามราคาของแต่ละท้องถิ่น

เหตุฉุกเฉิน (Emergency)

                    โทรศัพท์ฉุกเฉินกดหมายเลข 111 สำหรับเรียกรถพยาบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

จัดทำโดย
นางสาวอมรรัตน์ สิงห์สุทธิโสทร
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c ) 2006  Ms. Amornrat  Singsuthisotorn .  All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com