โทรศัพท์

 

 

วัฒนธรรม 
โทรศัพท์ 
อาหาร 
บริการ 
สัญลักษณ์ของประเทศ 

 โทรศัพท์

โทรศัพท์จากไทยไปนิวซีแลนด์ (Call to New Zealand)

                        กดรหัสโทรออกต่างประเทศ ซึ่งมีให้เลือกใช้มากมายดังนี้ 007, 008, 009, 001809 หรือ 001 ตามด้วย รหัสประเทศนิวซีแลนด์ คือ 64 ตามด้วยรหัสของพื้นที่ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ( รหัสเมืองหลักในประเทศนิวซีแลนด์ เขต Auckland คือ 9, เขต