จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

 

 

[Home]

 

 

 

 

 

 

 

จอมพล แปลกพิบูลสงคราม

 

ประวัติ 
สมัยที่ 1 
สมัยที่ 2 
สมัยที่ 3 
สมัยที่ 4 
สมัยที่ี 5 
สมัยที่ 6 
สมัยที่ 7 
สมัยที่ 8 

 

 

จัดทำโดย

นางสาว พรชนก ถวายเงิน นางสาวศรัญญา สิทธิดำรง และนางสาว วาสนา บินมารเฮม

โรงเรียนสตรีศรีสุริโทัย กรุงเทพมหานคร

copyright(c)2006 Miss.Pornchanok Thawoigroen Miss. Suranya Sittidumrong and Miss.Wassana Binmarnhem . All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com