แม่โนบิตะพ่อโนบิตะแม่ซิชูกะแม่ของซีเนโอะแม่ของไจแอนท์ไจโกะคุณครูลุงข้างบ้านโดเรมี่เซวาชิ

 

 

ผู้จัดทำ 
ประวัติ 
ตัวละคร 
กำเนิดโดราเอมอน 
ตอนจบ 
ของวิเศษณ์01 
ของวิเศษณ์02 
หนังตอนสั้น 
หนังตอนต่างๆ1 
หนังตอนต่างๆ2 
หนังตอนต่างๆ3 
gallery 
wallpaper01 
wallpaper02 
link 
doraeeng 
game 

 

 

 

โดเรมี่

น้องสาวของโดราเอมอน

 

 

 หุ่นยนต์น้องสาวของโดราเอมอน สภาพดีทุกอย่าง ต่างไปจากโดราเอมอนใน

ทุก ๆ เรื่อง มักจะมาช่วยโดราเอมอน และเพื่อนๆในยามคับขัน

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย
นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร
นางสาวจิตตรา รัศมี
นางสาวภูริชญา เที่ยวแสวง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร 
Copyright(c) 2006 Miss Pakwan Srisathorn. Miss Jittra Ratsamee. Miss Purichaya Tiewsawang. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com