เครื่องดนตรี

 

 

 เครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ      

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องดนตรี ดูบทความหลักที่ เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี คือ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา หรือปรับจากอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้งานสำหรับการผลิตเสียงดนตรี หรือสร้างเสียงสำหรับใช้ประกอบในการร้องรำทำเพลง โดยหลักการแล้ว อุปกรณ์ใดก็ตามที่สามารถนำมาใช้ผลิตเสียงดนตรี ย่อมเรียกว่า เครื่องดนตรี ได้ทั้งสิ้น ผู้ที่ใช้เครื่องดนตรีนั้น เราเรียกว่า นักดนตรี

 


 

บทความในหมวดหมู่ "เครื่องดนตรีไทย"

มี 31 หัวข้อในหมวดนี้

เครื่องดนตรีไทย   

       กรับ    กลองแขก    กลองทัด  กลองยาว

ข   

      ขลุ่ย

     ฆ้อง   ฆ้องมอญ   ฆ้องวงเล็ก    ฆ้องวงใหญ

     จะเข

     ฉาบ  ฉิ่ง

     ซอด้วง     ซอสามสาย   ซออู้   ซึง

     ตะโพน

      โทน

     ปี่    โปงลาง

     พิณเพียะ

     ระนาด   ระนาดทุ้ม   ระนาดทุ้มเหล็ก   ระนาดเอก   ระนาดเอกเหล็ก    รำมะนา

     สะล้อ

     อังกะลุง

 

 "เครื่องดนตรีคลาสสิก"

"เครื่องดีด"

"เครื่องดนตรีประเภททองเหลือง"

"เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้"

"เครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ"

 ผู้จัดทำ

 

 

 

 

จัดทำโดย
นางสาวตรีทิพย์  โรจน์ประเสริฐกุล นางสาวธนัชพร  ดำรงวิเศษพาณิชย์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Threethip  Rojprasertkul  Miss.Tanatporn  Dumrongvisetpanit  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com