-- อนุสรณ์ดอนเจดีย์ --

  

-- วัดพระนอน -- 
-- วัดไผ่โรงวัว -- 
-- วัดป่าเลไลยก์ -- 
-- เมืองอู่ทอง -- 
-- อนุสรณ์ดอนเจดีย์ -- 
-- พิพิธภัณฑ์แห่งชาติชาวนาไทย -- 
-- อุทยานแห่งชาติพุเตย -- 
-- หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย -- 
-- หอคอย บรรหาร-แจ่มใส -- 
-- อุโมงค์ปลา (บึงฉวาก) -- 
-- จังหวัดสุพรรณบุรี -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดสุพรรณบุรีี 

    '' เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง
รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง''

 

อนุสรณ์ดอนเจดีย์

    อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อยู่ที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างขึ้น เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2456 ในสภาพยอดหักชำรุดเหลือแต่ฐาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2495 รัฐบาลได้บูรณะเจดีย์ขึ้นมาใหม่ โดยสร้างองค์ใหม่ครองเจดีย์เดิมไว้ และหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับอยู่บนคอช้าง ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระเจดีย์

    ทุกปีจะมีงานฉลองอนุสาวรีย์ ในวันที่ 25 มกราคม ซึ่งถือเป็นวันกองทัพไทย มีการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การละเล่นพื้นเมืองและการออกร้านสมโภชต่างๆ เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน

   

 

การเดินทาง

ทางรถยนต์

    ขอเริ่มจาก วัดป่าเลไลยก์

    เส้นทางที่ 1 : ออกจากวัดป่าเลไลยก์ ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ จากนั้นขับตรงไปประมาณ 3.7 กิโลเมตร ท่านจะพบสามแยก ( แยกซ้ายไปจังหวัดนครปฐม ) ไม่ต้องเลี้ยว ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 24.1 กิโลเมตร ก็จะถึง อนุสรณ์ดอนเจดีย์

    เส้นทางที่ 2 : ออกจากวัดป่าเลไลยก์ ให้ท่านเลี้ยวขวามือไปทางตัวเมือง ขับตรงไปประมาณ 3.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดชัยนาท ขับตรงไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 340 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 15.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายมือ เข้าถนนสาย 3038 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 14.8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายมือเข้าถนนสาย 322 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึง อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน

 

 

 

 

จัดทำโดย
นางสาว พัชรินทร์ วิลาผาย นางสาว วันทนา ธนโชคสุขชัย นางสาว ธนวรรณ ศรีถาวร
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss. Patcharin Vilaphai Miss.Wantana Thanachoksukchai Miss.Tanawan Sritavorn. 
All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com