-- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ --

    

-- ตลาดหัวหิน -- 
-- หาดหัวหิน -- 
-- เขาตะเกียบ -- 
-- อุทยานเขาหินเทิน -- 
-- อุทยานแห่งชาติกุยบุรี -- 
-- อุทยานแห่งชาติหาดวนกร -- 
-- อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง -- 
-- อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด -- 
-- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   '' สับปะรดหวาน น้ำตาลขาว มะพร้าวหอม น้ำผึ้งเดือนห้า
น้ำปลากลมกล่อม น้ำทะเลใส น้ำใจโอบอ้อมอารี ''

 

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

    

พระราชวังไกลกังวล

    พระราชวังไกลกังวล พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังไกลกังวลนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2469 เป็นพระราชวังที่อยู่ก่อนถึงอำเภอหัวหิน อยู่ริมทะเล การเข้าชมจะต้องขออนุญาตผ่านสำนักพระราชวังก่อน  

  

เขาหินเหล็กไฟ

    เขาหินเหล็กไฟ มีเนื้อที่ 352 ไร่ สูง 162 เมตร บนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหัวหินได้โดยรอบ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้าง ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพและจุดชมวิว

  

น้ำตกป่าละอู

    น้ำตกป่าละอู ตั้งอยู่ในป่าละอู ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมถึง 273,125 ไร่ อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มตลอดปี และสัตว์ป่านานาชนิด อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง น้ำตกป่าละอูประกอบด้วยน้ำตกละอูใหญ่ และน้ำตกละอูน้อย มีความสวยงามถึง 11 ชั้น  

  

สวนสนประดิพัทธ์

    สวนสนประดิพัทธ์ สวนนี้มีชื่อเต็มว่า " สถานที่พักฟื้นและพักผ่อนสวนประดิพัทธ์ " อยู่ในความดูแลของสวัสดิการทหารบก มีร้านอาหารและบ้านพักไว้คอยบริการ

    ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-3251-1239-40

    

เขาเต่า

    เขาเต่า อยู่ในเขตอำเภอหัวหิน มีหาดทรายที่สวยอยู่ 2 แห่งคือ หาดทรายน้อย และหาดทรายใหญ่  

  

อ่าวประจวบคีรีขันธ์

    อ่าวประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีความยาว 8 กิโลเมตร โดยเริ่มจากตาม่องล่ายของด้านทิศเหนือเป็นวงโค้งไปจดเขาล้อมหมวกทางด้านทิศใต้ หน้าอ่าวมีเกาะรูปร่างแปลกตาอยู่หลายเกาะทำให้ทิวทัศน์ของอ่าวดูสวยงาม  

  

เขาช่องกระจก

    เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดเล็ก อยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด มีบันไดขึ้นไปจนถึงยอดเขา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธบาทจำลอง ด้านทิศเหนือของภูเขามีช่องโปร่งดูคล้ายกับกรอบของกระจก จากยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองและอ่าวประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างชัดเจนและสวยงาม  

  

อ่าวมะนาว

    อ่าวมะนาว อยู่ในความรับผิดชอบของทหารอากาศ  

    การเข้าพักอ่าวมะนาวต้องทำหนังสือติดต่อผู้บังคับการกองบิน 53 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือติดต่อ โทร. 0-3261-1017, 0-3261-1031 ต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์กองบิน  

    

หว้ากอ

    หว้ากอ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอ  

  

อ่าวแม่รำพึง

    อ่าวแม่รำพึง เป็นอ่าวที่มีความสวยงาม และมีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะในการพักผ่อน  

  

อ่าวบ่อทองหลาง

    อ่าวบ่อทองหลาง อยู่ในเขตอำเภอบางสะพาน เป็นสถานที่เงียบ ชายหาดสะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อนและเล่นน้ำ

 

 

จัดทำโดย
นางสาว พัชรินทร์ วิลาผาย นางสาว วันทนา ธนโชคสุขชัย นางสาว ธนวรรณ ศรีถาวร
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss. Patcharin Vilaphai Miss.Wantana Thanachoksukchai Miss.Tanawan Sritavorn. 
All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com