7 สิ่งมหัศจรรย์

about usAncientMedievalmodereachbibliography

 

 

 

 Seven Wonders of the Medieval Mind

 สิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง

หอเอนเมืองปีซา 
สนามกีฬาแห่งกรุงโรม 
คาตาโกมบ์ 
กำแพงเมืองจีน 
สโตนเฮนจ์ 
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง 
สุเหร่าเซโซเฟีย 

  

จัดทำโดย
นางสาว จันทนา จิตตปัญญาพงศ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Chantana Chittapanyapong. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com