7 สิ่งมหัศจรรย์ 

about usAncientMedievalmodereachbibliography

 

 

 

Seven Wonders of the Ancient World

สิ่งมหัศจรรย์ยุคต้น

พีระมิด 
สวนลอยบาบิโลน 
ประภาคารฟาโรส 
เทวรูปเซอุส 
เทวาลัยดิอานา 
เทวรูปเฮลิออส 
สุสานกษัตริย์โมโซรุส 

 

จัดทำโดย
นางสาว จันทนา จิตตปัญญาพงศ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Chantana Chittapanyapong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com