7 สิ่งมหัศจรรย์

about usAncientMedievalmodereachbibliography

 

 

 

 

Seven Wonders of modern world

สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่

นครวัด 
ทัชมาฮาล 
พระราชวังแวร์ซาย 
ตึกเอ็มไพร์สเตท 
หอไอเฟล 
สะพานโกลเดนเกต 
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ 

 

จัดทำโดย
นางสาว จันทนา จิตตปัญญาพงศ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Chantana Chittapanyapong. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com