7 สิ่งมหัศจรรย์

about usAncientMedievalmodereachbibliography

 

 

นครวัด 
ทัชมาฮาล 
พระราชวังแวร์ซาย 
ตึกเอ็มไพร์สเตท 
หอไอเฟล 
สะพานโกลเดนเกต 
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ 

นครวัด

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งเป็นศิลปวัตถุที่สร้างด้วยหินก้อนมหึมา วิจิตรงดงามด้วยลวดลายแกะสลัก พิศดารยิ่งใหญ่จนไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือมนุษย์ ที่จริงควรจะเป็นเป็นเทวดาเนรมิตมากกว่า สิ่งมหัศจรรย์ที่จะกล่าวถึงคือ นครวัด - นครธม ปราสาทหินยิ่งใหญ่ เก่าแก่ที่สุดของขอม นครทั้งสองนี้ นครธมสร้างขึ้นก่อนนครวัด เมื่อประมาณ ค.ศ. 1345 - 1412 ซึ่งเป็นสมัยของพระเจ้าสุริยะวรรมันที่ 1 และที่ 2 กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจของขอม

นครธม มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 25,000 ไร่ ประกอบด้วย ประกอบด้วยประสาทกระจัดกระจายอยู่ในป่าไม่ต่ำกว่า 600 แห่ง เฉพาะ นครธมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคูเมือง กำแพงป้อมปราการสวยงาม แข็งแรง สร้างด้วยหิน เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่ เป็นเทวสถาน และพุทธสถานในบริเวณเดียวกัน
   

ปราสาทของนครธม ทุกยอดเป็นหน้าพรหมเกือบหมดทั้งสิ้น จัดสร้างเป็นปราสาทใหญ่ ล้อมรอบด้วยปราสาทเล็กมีชื่อต่างๆกัน เช่น ปราสาทบายน ปราสาทแม่บุญ ปราสาทแ

ปรรูป ฯลฯ


  

 ปราสาทแปรรูป สร้างเมื่อ ค.ศ. 1554 โดยยกพื้นสูงขึ้นไป 3 ชั้น มีปรางค์ 5 ยอด ก่อสร้างด้วยอิฐ ศิลาแลง และหินก้อนใหญ่ ตั้งแต่ชั้นสองถึงยอดก่อด้วยอิฐ ปราสาทแปรรูปนี้ ใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของกษัตริย์
   ปราสาทแม่บุญ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1495 เป็นเทวสถานสำหรับประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆ สร้างด้วยศิลา ยกพื้นสูงเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดมีปรางค์ 5 ยอด แต่ละยอดยอดใช้ก้อนอิฐเป็นรูปพรหม อันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพรหมณ์


   

ปราสาทบายน อยู่กลางของปราสาททั้งหมด เป็นปราสาทใหญ่ เข้าใจว่าเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สร้างด้วยศิลา ยกพื้นสูง 3 ชั้น มีปรางค์ใหญ่ 9 ยอด ปรางเล็กๆ ประมาณ 30 ยอด และแต่ละยอดก่อด้วยอิฐเช่นเดียวกัน
   ปราสาทแต่ละหลังของนครธม ล้วนแต่วิจิตรงดงามใหญ่โตงดงามที่สุด การก่อสร้างใช้แรงมนุษบ์ทั้งสิ้น ซึ่งเชื่อว่ากว่าจะสำเร็จต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก และลำบากแสนสาหัส เพราะต้องขนหินก้อนใหญ่มหึมามาทำปราสาท โดยไม่มีเครื่องทุนแรงอย่างสมัยปัจจุบัน และการแกะสลักลวดลายลงบนหินก็เป็นงานที่สำบากแสนเข็ญ กว่าจะเสร็จแต่ละชิ้นก็เลือดต่แทบกระเด็นที่เดียว

นครวัด สร้างขึ้นบนเนื้อที่นับหมื่นไร่ เป็นปราสาทหิน 3 ตอน หรือ 3 ชั้น ส่วนประกอบมีคูเมืองขนาดใหญ่ มีเขื่อนก่อสร้างด้วยศิลารอบทั้ง 4 ทิศ และมีสะพานหินที่ใหญ่โต และแข็งแรงที่สุดในโลก ทอดข้ามเข้าสู่นคร   เมื่อข้ามสะพานไป ก่อนจะถึงตัวนครจะมีกำแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง และมีช่องประตูขนาดใหญ่ให้เปิดเข้าไปพอถึงประตูใหญ่ จะเป็นถนนยกสูงจากพื้นดินทอดยาวไปสู่ปราสาท ซึ่งตระง่านอยู่ข้างใน   ปราสาทชั้นแรก มีวัดพุทธศาสนาอยู่ทางด้านเหนือ และด้านใต้ แต่ละวัดมีพรภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่
 ปราสาทชั้นสอง และชั้นสาม มีระเบียงตรงกลางตัดเป็นรูปกากบาทถึงกัน และมีสระน้ำทั้ง 4 ทิศ ภายนอกระเบียงปราสาททุกชั้นจะมีรูปสลักของนางฟ้า ประดับด้วยอาภรณ์สะดุดตา มีรูปพระพรหมอยู่ข้างบน และมีห้องต่างอีกหลายห้อง และห้องหนึ่งที่อยู่ข้างล่างเรียกว่า เษียมกุฏิ หรือกุฏิสยาม มีภาพแกะสลักเป็นทหารไทยเป็น กองทัพคน ช้าง ม้า แสดงแสนยานุภาพ และเป็นมิตรกับชาวเขมร สลักด้วยฝีมือประณีตมาก   นครวัดสร้างวิจิตรพิศดารกว่านครธมมาก ทั้งนี้คงเพราะว่า พระเจ้าสุริยวรรมันที่ 2 คงต้องการสิ่งที่พระองค์ก่อสร้างขึ้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรกว่าพระเจ้าสุริยะวรรมันที่ 1 ที่สร้างนครธมนั่นเอง อย่างไรก็ดี ตามการสันนิาฐานของนักประวัติสาสตร์เห็นว่า การสร้างเมืองใหญ่ด้วยหิน และด้วนยศิลปะอันแสนยากลำบากเกินกว่าที่มนุาย์จะทำได้นี้ จึงเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของขอม ซึ่งเมื่อไปมีอำนาจที่ไหนก็จะสร้างปราสาทหิน เพื่อแสดงอำนาจ และประกาศบารมีของตน ถ้าเป็นเมืองใหญ่ และสำคัญ ก็สร้างใหญ่โตมาก แต่หากเป็นเมืองเล็กมีความสำคัญน้อย ก็สร้างเล็กลง และสิลปะส่วนใหญ่มักจะเป็นสิลปะพราหมณ์ปะปนอยู่ด้วยทุกแห่ง อาทิ มักจะมีรูปอสูร และเทวดาฉุดนาคกวนเกษียรสมุทร พญานาคเจ็ดเศียรแผ่พังพานทอดหางเป็นบันได และรูปที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์อื่นๆ ให้เราได้เห็นได้ทุกแห่งนครวัด - นครธม จึงนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ทรงคุณค่าศิลปะสูงส่ง ยากที่จะหาที่ใดเสมอเสมือนได้ และยาหที่จะสร้างได้สำเร็จด้วยฝีมือมนุษย์จริงๆ ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา นครวัด - นครธม จึงจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน และปัจจุบัน นครวัด - นครธม แห่งนี้อยู่ที่เมืองเสียมราฐ ในประเทศกัมพูชา

 

จัดทำโดย
นางสาว จันทนา จิตตปัญญาพงศ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Chantana Chittapanyapong. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com