คำที่ใช้ในขนมไทย [ต่อ]

 

Homeผู้จัดทำความหมายดีๆความเป็นมาขนมไทยชนิดของขนมไทยเทคนิคการทำขนมไทยข้อน่ารู้สิ่งที่จำเป็นสูตรขนมไทยขนมไทยสู่ตลาดโลกของขวัญเทศกาล ขนมไทย...เสริมราศีLink

 

[คำที่ใช้ในขนมไทย
[คำที่ใช้ในขนมไทย [ต่อ]
[คำที่ใช้ในขนมไทย [ต่อ]] 
[คำที่ใช้ในขนมไทย [ต่อ]
[ อุปกรณ์การทำขนม
[อุปกรณ์การปรุงขนม [ ต่อ]
[อุปกรณ์การปรุงขนม [ต่อ]
[อุปกรณ์การปรุงขนม [ต่อ]
[อุปกรณ์การปรุงขนม [ต่อ]
[อุปกรณ์การปรุงขนม [ต่อ]
[เครื่องมือที่ใช้ทำขนม
[เครื่องมือที่ใช้ทำขนม [ต่อ]
[เครื่องมือที่ใช้ทำขนม [ต่อ]
[วัตถุดิบการประกอบขนม
[แป้งในการประกอบขนม
[แป้งในการประกอบขนม [ต่อ]
[วัตถุดิบการประกอบขนม
[สีในการทำขนม
[สีขนมที่ได้จากธรรมชาติ
[กลิ่นต่างๆที่ใช้ในขนม
[มะพร้าวและกะทิในขนม
[ไข่รสชาติสีสันของขนม] 

 

 

 

    10. คลุก คือ การผสมของตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป ให้เข้ากัน เช่น ข้าวเม่าคลุก การคลุกควรใช้ช้อนส้อม พายไม้ คลุกเบาๆ พอให้ขนมรวมกัน และมีรสเสมอกัน

      11. ตีไข่ คือ การทำไข่ให้ขึ้น มีหลายขนาด การตีไข่ให้ได้ผล ควรตีให้มีจังหวะสม่ำเสมอ ไม่หยุดมือจนกว่าไข่จะขึ้นฟู และอยู่ตัวตามต้องการ ถ้าตีแล้วหยุดบ่อย ๆ จะทำให้ไข่เสียได้

      12. คน หมายถึง การคนขนมที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงที่เป็นแป้ง ส่วนผสมชนิดอื่น ๆ จะกวนหรือนึ่ง ควรได้มีการคนเสียก่อน เพื่อให้แป้งรวมตัวกับส่วนผสมอื่น แล้วจึงตักใส่ภาชนะนึ่งหรือใส่กระทะกวน

      13. คั่ว หมายถึง การทำให้สุก โดยใช้อาหารลงในกระทะ  แล้วใช้ตะหลิวเขี่ยวัตถุนั้น ๆ ให้กลับไปกลับมา เช่น คั่วงา ไฟที่ใช้ในการคั่ว ไม่ควรใช้ไฟแรง จะทำให้อาหารไหม้  

 

 

 

จัดทำโดย
นางสาวภาวิณี พันธ์ศรี
นางสาวสิริภัทร จันทรมณฑล
นางสาววรางคณา ไชยยศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss Pavinee Pansri Miss Siriphat Chantaramonton and Miss Warangkana Chaiyos. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com