เครื่องมือที่ใช้ทำขนม

 

Homeผู้จัดทำความหมายดีๆความเป็นมาขนมไทยชนิดของขนมไทยเทคนิคการทำขนมไทยข้อน่ารู้สิ่งที่จำเป็นสูตรขนมไทยขนมไทยสู่ตลาดโลกของขวัญเทศกาล ขนมไทย...เสริมราศีLink

 

 

[คำที่ใช้ในขนมไทย
[คำที่ใช้ในขนมไทย [ต่อ]
[คำที่ใช้ในขนมไทย [ต่อ]
[คำที่ใช้ในขนมไทย [ต่อ]
[ อุปกรณ์การทำขนม
[อุปกรณ์การปรุงขนม [ ต่อ]
[อุปกรณ์การปรุงขนม [ต่อ]
[อุปกรณ์การปรุงขนม [ต่อ]
[อุปกรณ์การปรุงขนม [ต่อ]
[อุปกรณ์การปรุงขนม [ต่อ]
[เครื่องมือที่ใช้ทำขนม] 
[เครื่องมือที่ใช้ทำขนม [ต่อ]
[เครื่องมือที่ใช้ทำขนม [ต่อ]
[วัตถุดิบการประกอบขนม
[แป้งในการประกอบขนม
[แป้งในการประกอบขนม [ต่อ]
[วัตถุดิบการประกอบขนม
[สีในการทำขนม
[สีขนมที่ได้จากธรรมชาติ
[กลิ่นต่างๆที่ใช้ในขนม
[มะพร้าวและกะทิในขนม
[ไข่รสชาติสีสันของขนม] 

 

 

 

   anibeach_blue.gif 3. เครื่องมือที่ใช้ทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ  anibeach_blue.gif

          ขนมหวานไทย ชนิดต่าง ๆ มีลักษณะรูปร่างแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของขนมหวานไทยนั้น ๆ เครื่องมือในการทำขนมไทยเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะกำหนดให้ขนมไทยแต่ละชนิดมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์  คนไทยสมัยก่อนจะเรียกเครื่องมือเหล่านี้ว่าพิมพ์ขนม พิมพ์ขนม อาจมีลักษณะเป็นพิมพ์ไม้  พิมพ์ทองเหลือง พิมพ์พลาสติก ฯลฯ การทำขนมหวานไทย การใช้พิมพ์ชนิดต่าง ๆ จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ขนมที่ทำแล้วมีรูปร่างหน้าตาน่ารับประทาน พิมพ์ขนมที่ทำมากดหรืออัดรูปร่าง ถ้าทำด้วยไม้ควรเลือกลวดลายพิมพ์ที่มีเส้นลึก ลายค่อนข้างหยาบ  เมื่ออัดขนมลงลายจะเด่นชัด ควรเลือกไม้เนื้อแข็ง เนื้อไม้ไม่มีรอยแตก ไม่มีตาไม้ เพราะจะเกิดรอยร้าวหักง่าย  พิมพ์ไม้ที่ใช้กับขนม เช่น  ทองเอก  สัมปันมี  ข้าวตู ฯลฯ เมื่อใช้พิมพ์แล้วล้างให้สะอาดใช้แปรงทำความสะอาดให้ทั่วทุก ๆ รอยของพิมพ์ อย่าให้มีเศษแป้งติดค้าง จะทำให้ขึ้นราล้างผึ่งให้แห้งก่อนเก็บ

3.1 พิมพ์ขนมทองเอก สัมปันนี  

         เป็นพิมพ์ทำด้วยไม้แกะเป็นลวดลาย ในหนึ่งพิมพ์มี 4-5 ช่อง  เมื่อทำขนมแล้วล้างทำความสะอาดผึ่งแดดให้แห้ง ใส่ถุงพลาสติกรัดยาง

3.2 พิมพ์ขนมครองแครง  

          เป็นพิมพ์ที่ทำด้วยไม้และพลาสติก  ใช้แล้วทำความสะอาดด้วยการแช่น้ำแล้ว ใช้ไม้แหลมแซะแป้งออกให้หมดล้างให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้งใส่ถุงพลาสติกรัดยาง

3.3 พิมพ์ขนมฝรั่ง  

         เป็นรูปกลมภายในประกอบด้วยหลุมรูปร่างต่าง ๆ ประมาณ 7-10 อัน ขึ้นอยู่กับขนาดมีฝาปิด ควรเลือกซื้อชนิดที่เนื้อละเอียด ไม่มีรูอากาศ ไม่มีรอยร้าว ใช้งานแล้วทำความสะอาดให้ทั่วด้วยแปรงมัดเศษขนมออกให้หมดใช้ผ้าชุบน้ำมันเช็ดให้ทั่วพิมพ์เก็บเข้าที่

3.4 พิมพ์กระทงทอง  

         มีด้ามเป็นไม้หรือขดเหลืองยาวประมาณ  7-8 นิ้ว   ด้านปลายจะเป็นรูปกระทง  1-2 อัน การเลือกซื้อจะดูทองเหลืองที่ต่อมายังด้ามไม้ยาวพอสมควร การต่อแน่นหนา ต่อแผ่นทองเหลืองที่ถาดจับที่ด้ามแน่นสนิทการทำความสะอาด ใช้แล้วล้างเศษขนมออกให้หมด ทาน้ำมันพืชให้ทั่ว เก็บเข้าที่

3.5 พิมพ์ดอกจอก  

        มีลักษณะเป็นทองเหลืองทั้งอัน ด้ามยาวมีห่วงวงกลมด้านบนยาวประมาณ  7-8 นิ้ว  ด้ามปลายทำเป็นรูปกลม หล่อเป็นลวดลาย การเลือกซื้อดูทองเหลืองที่ต่อกับด้ามให้แน่นหนา  การทำความสะอาดใช้แล้วล้างทาน้ำมันพืชให้ทั่วเก็บเข้าที่

 

 

 

 

จัดทำโดย
นางสาวภาวิณี พันธ์ศรี
นางสาวสิริภัทร จันทรมณฑล
นางสาววรางคณา ไชยยศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss Pavinee Pansri Miss Siriphat Chantaramonton and Miss Warangkana Chaiyos. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com