กาพย์เห่เรือ

Homeประวัติผู้จัดทำ..ผู้แต่งประเพณีการเห่เรือตำนานการเห่เรือเนื้อเรื่องลักษณะพิเศษการพิจารณาคุณค่าลักษณะการแต่งความรู้ประกอบชื่อเรือและชื่อสัตว์ในเรื่องความรู้ที่ได้จากเรื่อง

 

 

 

งามสง่าจริงๆ ว่ามั้ย...ี้

                                                                                                           สวัสดี ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ์(เจ้าฟ้ากุ้ง) เว็บนี้จัดทำเพื่อเป็นเหล่งศึกษา  โดยข้อมูลนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ศึกษาอยู่ระหว่างช่วงชั้นที่3-4  พวกเราขอขอบคุณท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัย และขอความกรุณาติดต่อมาบอกเพื่อที่ผู้จัดทำจะได้แก้ไขให้ถูกต้องด้วยค่ะ

 

 ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เอือเฟื้อข้อมูล

http://www.tv5.co.th

 http://www.srp.ac.th

http://www.yupparaj.ac.th

http://www.geocities.com/bot_kawee/prapant2.htm

http://www.st.ac.th/bhatips/gabpglon11.htm

http://elearning.mv.ac.th/

http://www.damrong.ac.th/

 http://theyoung.net

 

จัดทำโดย
นางสาวอุสุมา สิริอิทธิวงศ์
นางสาววนิดา แซ่ซื้อ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 MissUsuma  Siriit-tiwong and MissVanida Sae-sue. All rights reseved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com