เห่ชมไม้

 

Homeประวัติผู้จัดทำ..ผู้แต่งประเพณีการเห่เรือตำนานการเห่เรือเนื้อเรื่องลักษณะพิเศษการพิจารณาคุณค่าลักษณะการแต่งความรู้ประกอบชื่อเรือและชื่อสัตว์ในเรื่องความรู้ที่ได้จากเรื่อง

 

เห่ชมเรือ 
เห่ชมปลา 
เห่ชมไม้ 
เห่ชมนก 

 

  กาพย์เห่เรือ
พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
เห่ชมไม้

โคลง
พิศพรรณปลาว่ายเคล้า    คลึงกัน  
ถวิลสุดาดวงจันทร์    แจ่มหน้า  
มัศยายังพัวพัน    พิศวาส  
ควรฤาพรากน้องช้า    ชวดเคล้าคลึงสม ฯ

โคลง
เรือชายชมมิ่งไม้    มีพรรณ  
ริมท่าสาครคันธ์    กลิ่นเกลี้ยง  
เพล็ดดอกออกแกมกัน    ชูช่อ  
หอมหื่นรื่นรสเพี้ยง    กลิ่นเนื้อนวลนาง ฯ

ช้าลวะเห
เรือชายชมมิ่งไม้    ริมท่าไสวหลากหลายพรรณ
เพล็ดดอกออกแกมกัน    ส่งกลิ่นเกลี้ยงเพียงกลิ่นสมร  
ชมดวงพวงนางแย้ม    บานแสล้มแย้มเกสร  
คิดความยามบังอร    แย้มโอษฐ์ยิ้มพริ้มพรายงาม  
จำปาหนาแน่นเนื่อง    คลี่กลีบเหลืองเรืองอร่าม
คิดคนึงถึงนงราม    ผิวเหลืองกว่าจำปาทอง  
ประยงค์ทรงพวงห้อย    ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง  
เหมือนอุบะนวลลออง    เจ้าแขวนไว้ให้เรียมชม
พุดจีบกลีบแสล้ม    พิกุลแกมแซมสุกรม  
หอมชวยรวยตามลม    เหมือนกลิ่นน้องต้องติดใจ  
สาวหยุด พุดทชาด    บานเกลื่อนกลาดดาษดาไป  
นึกน้องกรองมาไลย    วางให้พี่ข้างที่นอน ฯ  

มูละเห
พิกุลบุนนาคบาน    กลิ่นหอมหวานซ่านขจร  
แม้นนุชสุดสายสมร    เห็นจะวอนอ้อนพี่ชาย  
เต็งแต้วแก้วกาหลง    บานบุษบงส่งกลิ่นอาย  
หอมอยู่ไม่รู้หาย    คล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตราตรู  
มลิวันพันจิกจวง    ดอกเป็นพวงร่วงเรณู  
หอมมาน่าเอ็นดู    ชูชื่นจิตต์คิดวนิดา
ลำดวนหวนหอมตระหลบ    กลิ่นอายอบสบนาสา  
นึกถวิลกลิ่นบุหงา    รำไปเจ้าเศร้าถึงนาง  
รวยรินกลิ่นรำเพย    คิดพี่เชยเคยกลิ่นปราง  
นั่งแนบแอบเอวบาง    ห่อนแหห่างว่างเว้นวัน  
ชมดวงพวงมาลี    ศรีเสาวภาคย์หลากหลายพรรณี
วนิดามาด้วยกัน    จะอ้อนพี่ชี้ชมเชย ฯ

 

จัดทำโดย
นางสาวอุสุมา สิริอิทธิวงศ์
นางสาววนิดา แซ่ซื้อ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 MissUsuma  Siriit-tiwong and MissVanida Sae-sue. All rights reseved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com