กาพย์ยานี 11

 

Homeประวัติผู้จัดทำ..ผู้แต่งประเพณีการเห่เรือตำนานการเห่เรือเนื้อเรื่องลักษณะพิเศษการพิจารณาคุณค่าลักษณะการแต่งความรู้ประกอบชื่อเรือและชื่อสัตว์ในเรื่องความรู้ที่ได้จากเรื่อง

   

อารมณ์สะเทือนใจ 

 

 

 

ตัวอย่างคำประพันธ์

สิบเอ็ดบอกความนัยหนึ่ง บาทไซร้ของพยางค์
วรรคหน้าอย่าเลือนราง    จำนวนห้าพาจดจำ
หกพยางค์ในวรรคหลัง     ตามแบบตั้งเจ้าลองทำ
สัมผัสตามชี้นำ                โยงเส้นหมายให้เจ้าดู
สุดท้ายของวรรคหนึ่ง      สัมผัสตรึงสามนะหนู
หกห้าโยงเป็นคู่                เร่งเรียนรู้สร้างผลงาน

  อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์

คำอธิบาย

กาพย์ยานี ได้ชื่อว่ายานี ๑๑ เพราะ จำนวนพยางค์ใน ๒ วรรค หรือ ๑ บรรทัด

รวมได้ ๑๑ พยางค์

๑ บท มี ๔ วรรค วรรคหน้า ๕ พยางค์ วรรคหลัง ๖พยางค์

 

สัมผัสระหว่างวรรค

ใน ๑ บท มีสัมผัส ๒ คู่ สังเกตจากแผนผังและตัวอย่าง

เพราะครูผู้นำทาง ใช่เรือจ้างรับเงินตรา
พุ่มพานจึงนำ
มา กราบบูชาพระคุณครู

สัมผัสระหว่างบท  

พยางค์สุดท้ายของบทต้น สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๒ของบทถัดไป

ตัวอย่าง

 

เพราะครูผู้นำทาง ใช่เรือจ้างรับเงินตรา

พุ่มพานจึงนำมา กราบบูชาพระคุณครู

หญ้าแพรกแทรกดอกไม้ พร้อมมาลัยอันงามหรู

เข็มดอกออกช่อชู จากจิตหนูผู้รู้คุณ

 

 

 

 

 

จัดทำโดย
นางสาวอุสุมา สิริอิทธิวงศ์
นางสาววนิดา แซ่ซื้อ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 MissUsuma  Siriit-tiwong and MissVanida Sae-sue. All rights reseved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com