เขาและดอยต่างๆ

 

Homeน้ำตกอุทยานแห่งชาติถ้ำเขาและดอยต่างๆวัดเกาะหาดและแหลมต่างๆสถานที่แนะนำSpecial  ThanksDirector  By

 

 

             เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาและดอยมีความสวยงาม และน่าสนใจ อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับการไปพักผ่อน  อาทิเช่น เขาตะเกียบ เขาไกรลาส ภูชี้ฟ้า เขาหินซ้อน ภูหลวง ดอยผาตั้ง ฯลฯ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงขอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นภูเขา และดอยในประเทศไทยที่น่าสนใจ พร้อมบอกประวัติ ที่มาของชื่อ และรูปภาพ เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยว

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย   นางสาวปิยะพร บุพพัณชาตินานนท์  นางสาวสุธาสินี  เก่งทรัพย์สิน  นางสาวนันทพร  โรจนาประดับ  และนางสาวจีรณา  จันทโชติวรรณ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Piyaporn  Buppunchatnanon  Ms.Suthasinee  Kengsubsin  Ms.Nuntaporn  Rotchanapradub  Ms.Jeerana  Chanthachothiwan. All rights reserved.