ดอยเชียงดาว

 

Homeน้ำตกอุทยานแห่งชาติถ้ำเขาและดอยต่างๆวัดเกาะหาดและแหลมต่างๆสถานที่แนะนำSpecial  ThanksDirector  By

 

เขาตะเกียบ 
ภูชี้ฟ้า 
ภูหลวง 
เขาหินซ้อน 
ดอยเชียงดาว 
เขาบันไดอิฐ 

  

 

 

               ดอยเชียงดาวตั้งอยู่ใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดอยเชียงดาวตั้งอยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว ( ต้องขออนุญาตก่อนเยี่ยมชม ) ดอยเชียงดาวมีลักษณะเป็นเทือกเขา ซึ่งเทือกเขาเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยยอดเขาสูงหลายยอด ยอดเขาที่สูงที่สุด เรียกว่า ดอยหลวงเชียงดาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,220 เมตร มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และยังมียอดเขาอีกหลายยอดที่มีความสูงโดดเด่น สามารถชมทิวทัศน์ได้แตกต่างกันออกไป เช่น ดอยปิรามิด , ดอยสามพี่น้อง , ดอยกิ่วลม นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยดอยเหนือ , ดอยนม และดอยที่ยังไม่มีชื่อก็มีบนยอดดอยหลวงเชียงดาวอากาศค่อนข้างหนาว เพราะว่ามีลมพัดตลอด เมื่อเรายืนอยู่บนยอดดอย เราจะเห็นวิว 360 องศา เมื่อมองลงมายังเบื้องล่างจะเห็นเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวยาวไกลสุดลูกหูลูกตาถ้าเรามองมาทางด้านตะวันออก จะมองเห็นเป็นพื้นราบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองงาย( ในตอนเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกได้สวยงามมาก )บนยอดดอยหลวงเชียงดาวจึงเหมาะที่จะเป็นที่ชมวิว เพราะไม่มีอะไรมาบดบังสายตา เราสามารถที่จะเห็นยอดเขาทุกลูก ณ จุดนี้ และบนยอดดอยแห่งนี้ก็เหมาะสำหรับการชมพระอาทิตย์ตก  ระยะเวลาในการชมดอยเชียงดาวอย่างน้อยต้อง 3 วัน 2 คืน

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย   นางสาวปิยะพร บุพพัณชาตินานนท์  นางสาวสุธาสินี  เก่งทรัพย์สิน  นางสาวนันทพร  โรจนาประดับ  และนางสาวจีรณา  จันทโชติวรรณ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Piyaporn  Buppunchatnanon  Ms.Suthasinee  Kengsubsin  Ms.Nuntaporn  Rotchanapradub  Ms.Jeerana  Chanthachothiwan. All rights reserved.