วัด

 

Homeน้ำตกอุทยานแห่งชาติถ้ำเขาและดอยต่างๆวัดเกาะหาดและแหลมต่างๆสถานที่แนะนำSpecial  ThanksDirector  By

 

 

 

 

                   ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมาก วัดจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการมาชม และนมัสการองค์พระประธาน ณ วัดเหล่านั้น   อาทิเช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวรราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฯลฯ  ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้รวบรวมวัดที่มีชื่อเสียง และน่าสนใจบางส่วนมาไว้ ณ ที่นี้  พร้อมทั้งบอกประวัติ ที่มาของชื่อวัด และรูปภาพไว้พอสังเขป

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย   นางสาวปิยะพร บุพพัณชาตินานนท์  นางสาวสุธาสินี  เก่งทรัพย์สิน  นางสาวนันทพร  โรจนาประดับ  และนางสาวจีรณา  จันทโชติวรรณ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Piyaporn  Buppunchatnanon  Ms.Suthasinee  Kengsubsin  Ms.Nuntaporn  Rotchanapradub  Ms.Jeerana  Chanthachothiwan. All rights reserved.