วัดเขาตะเครา

 

Homeน้ำตกอุทยานแห่งชาติถ้ำเขาและดอยต่างๆวัดเกาะหาดและแหลมต่างๆสถานที่แนะนำSpecial  ThanksDirector  By

 

วัดโพธิสมภรณ์ 
วัดมัชฌิมาวาส 
วัดบึงพระลานชัย 
วัดสระทอง 
วัดเสาธงทอง 
วัดไลย์ 
วัดเขาสมอคอน 
วัดเขาพระงาม 
วัดมหาธาตุวรวิหาร 
วัดใหญ่สุวรรณาราม 
วัดเขาตะเครา 
วัดกุฏิ 
วัดมหาสมณาราม 
วัดเกาะ 
วัดพระพุทธไสยาสน์ 
วัดกำแพงแลง 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
วัดป่าโมกวรวิหาร 
วัดไทรย์นิโคธาราม 
วัดไชโยวรวิหาร 
วัดขุนอินทประมูล 
วัดพระธาตุช่อแฮ 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
วัดพระธาตุพระลอ 
วัดพระนอน 
วัดหลวง 
วัดพระธาตุแหลมลี่ 
วัดจอมสวรรค์ 
วัดพระธาตุปูแจ 
วัดสุทัศนเทพวราราม 
วัดชนะสงคราม 
วัดพระเชตุพนฯ 
วัดกัลยาณมิตร 
วัดระฆังโฆสิตาราม 
วัดเบญจมบพิตรฯ 
วัดปทุมคงคา 
วัดเทพศิรินทราวาส 
วัดมังกรกมลาวาศ 
วัดมหาพฤฒาราม 
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 
วัดดุสิตาราม วรวิหาร 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
วัดชนะสงคราม 
วัดราชาธิวาส 
วัดอินทรวิหาร 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วัดทองนพคุณ 
วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร 
วัดนางนอง วรวิหาร 
วัดนางชีโชติการาม 
วัดราชโอรสาราม 
วัดไทร 

 

          

 

              ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี ต.บางครก อ.บ้านแหลม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร สามารถไปได้สองทางทางแรกก่อนจะเข้าตัวเมืองเล็กน้อย มีถนนแยกซ้ายมือเข้าสู่วัดเขาตะเครา ระยะทาง 15 กิโลเมตร เส้นทางที่สอง เดินทางจากเมืองเพชรบุรีไปบ้านแหลมแล้วขับรถต่อไปอีก 6 กิโลเมตร ก็ถึงวัด

              วัดเขาตะเคราเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เรียกว่าหลวงพ่อเขาตะเคราที่ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวไปกราบไหว้ปิดทองเป็นอันมาก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน มีประวัติเล่าว่าเมื่อ พ.ศ.2307สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านแหลมได้ไปพบพระพุทธรูป 2 องค์ หล่อด้วยทองเหลืององค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปยืน นำไปประดิษฐานไว้ ณ วัดบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม เรียกว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมส่วนอีกองค์หนึ่งนำไปประดิษฐานไว้ ณ วัดเขาตะเครา เรียกกันว่า "หลวงพ่อวัดเขาตะเครา"

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย   นางสาวปิยะพร บุพพัณชาตินานนท์  นางสาวสุธาสินี  เก่งทรัพย์สิน  นางสาวนันทพร  โรจนาประดับ  และนางสาวจีรณา  จันทโชติวรรณ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Piyaporn  Buppunchatnanon  Ms.Suthasinee  Kengsubsin  Ms.Nuntaporn  Rotchanapradub  Ms.Jeerana  Chanthachothiwan. All rights reserved.