วัดพระธาตุแหลมลี่

 

Homeน้ำตกอุทยานแห่งชาติถ้ำเขาและดอยต่างๆวัดเกาะหาดและแหลมต่างๆสถานที่แนะนำSpecial  ThanksDirector  By

 

วัดโพธิสมภรณ์ 
วัดมัชฌิมาวาส 
วัดบึงพระลานชัย 
วัดสระทอง 
วัดเสาธงทอง 
วัดไลย์ 
วัดเขาสมอคอน 
วัดเขาพระงาม 
วัดมหาธาตุวรวิหาร 
วัดใหญ่สุวรรณาราม 
วัดเขาตะเครา 
วัดกุฏิ 
วัดมหาสมณาราม 
วัดเกาะ 
วัดพระพุทธไสยาสน์ 
วัดกำแพงแลง 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
วัดป่าโมกวรวิหาร 
วัดไทรย์นิโคธาราม 
วัดไชโยวรวิหาร 
วัดขุนอินทประมูล 
วัดพระธาตุช่อแฮ 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
วัดพระธาตุพระลอ 
วัดพระนอน 
วัดหลวง 
วัดพระธาตุแหลมลี่ 
วัดจอมสวรรค์ 
วัดพระธาตุปูแจ 
วัดสุทัศนเทพวราราม 
วัดชนะสงคราม 
วัดพระเชตุพนฯ 
วัดกัลยาณมิตร 
วัดระฆังโฆสิตาราม 
วัดเบญจมบพิตรฯ 
วัดปทุมคงคา 
วัดเทพศิรินทราวาส 
วัดมังกรกมลาวาศ 
วัดมหาพฤฒาราม 
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 
วัดดุสิตาราม วรวิหาร 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
วัดชนะสงคราม 
วัดราชาธิวาส 
วัดอินทรวิหาร 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วัดทองนพคุณ 
วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร 
วัดนางนอง วรวิหาร 
วัดนางชีโชติการาม 
วัดราชโอรสาราม 
วัดไทร 

 

 

                  อยู่ที่บ้านแม่ลอง ตำบลปากกาง อำเภอลอง  จังหวัดแพร่ เป็นวัดเก่าแก่ในเขตอำเภอลอง พระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ชื่อ พระเววา โบสถ์อายุกว่า 200ปี  ก่ออิฐถือปูน  หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน คันทวยเป็นไม้แกะสลัก เป็นรูปนาคและลาย กนกตรี โบสถ์เป็นศิลปกรรมแบบล้านนาผสมพม่า  พระธาตุเจดีย์ในวัดนี้มีอยู่ 2 องค์ คือ  พระธาตุน้อย และพระธาตุแหลมลี่ พระธาตุน้อยมีฐานเหลี่ยม องค์พระธาตุเจดีย์เป็นรูปแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ด้านบนเป็นรูปทรงระฆังคว่ำ เป็นศิลปะสมัยล้านนาตอนต้น ปัจจุบันอยู่ในสภาพทรุดโทรม ส่วนพระธาตุแหลมลี่เป็นรูปแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง  ได้มีการบูรณะจึงอยู่ในสภาพด

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย   นางสาวปิยะพร บุพพัณชาตินานนท์  นางสาวสุธาสินี  เก่งทรัพย์สิน  นางสาวนันทพร  โรจนาประดับ  และนางสาวจีรณา  จันทโชติวรรณ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Piyaporn  Buppunchatnanon  Ms.Suthasinee  Kengsubsin  Ms.Nuntaporn  Rotchanapradub  Ms.Jeerana  Chanthachothiwan. All rights reserved.