สถานที่แนะนำ

 

Homeน้ำตกอุทยานแห่งชาติถ้ำเขาและดอยต่างๆวัดเกาะหาดและแหลมต่างๆสถานที่แนะนำSpecial  ThanksDirector  By

 

 

                    นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก อุทยานแห่งชาติ ถ้ำ ภูเขา วัด หาด อ่าว และเกาะแล้ว ประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจและสวยงามอีกมากมาย ซึ่งไม่ได้แบ่งประเภทไว้อย่างชัดเจน  อาทิเช่น เจดีย์พระศรีสุริโยทัย พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระธาตุพนม บึงบอระเพ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ ฯลฯ  ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้รวบรวมข้อมูล และรูปภาพของสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจเอาไว้  เพื่อให้นักท่องเที่ยว และผู้สนใจได้เข้ามาเลือกชม

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย   นางสาวปิยะพร บุพพัณชาตินานนท์  นางสาวสุธาสินี  เก่งทรัพย์สิน  นางสาวนันทพร  โรจนาประดับ  และนางสาวจีรณา  จันทโชติวรรณ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Piyaporn  Buppunchatnanon  Ms.Suthasinee  Kengsubsin  Ms.Nuntaporn  Rotchanapradub  Ms.Jeerana  Chanthachothiwan. All rights reserved.