ไม้ในวรรณคดี

 

Home 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

 

พรรณไม้ในวรรณคดีไทย


 เมืองไทยของเราเป็นเมืองร้อน มีต้นไม้ ดอกไม้มากมาย พรรณไม้ที่กวีไทยในสมัยก่อนได้นำมาพรรณากล่าวถึงในวรรณคดีก็มีมากมายเช่นกัน
ดังนั้นเพื่อให้เราได้ศึกษาวรรณคดีกันอย่างสนุกและเข้าใจมากขึ้น ก็เลยรวบรวมค้นคว้าเอาพรรณไม้เหล่านี้มาลงไว้ให้อ่านกันเป็นการเสริมความรู้ค่ะ

 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com