History 

จิ๋นซี ฮ่องเต้

HomeAbout Usว่าด้วยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์สากลบทความที่น่าสนใจ

 

การปฏิวัติฝรั่งเศส 
สงครามเย็น 
สงครามเกาหลี 
สงครามครูเสด 
ยุทธภูมินอร์มังดี 
สงครามโลกครั้งที่ 1 
สงครามโลกครั้งที่ 2 
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ 
สหประชาชาติ 
โทมัส เจฟเฟอร์สัน 
พรรคนาซีเยอรมัน 
เฮโรโดตุส 
โฮเมอร์ 
จิ๋นซี ฮ่องเต้ 
นโปเลียน 

 

จิ๋นซีฮ่องเต้ หรือ ฉินซีฮ่องเต้ (ภาษาจีน:???, พินอิน: Qín Sh? Huáng ฉินสื่อหวง)

               มีพระนามเดิมว่า เจิ้ง (?) สันนิษฐานว่าประสูติเมื่อ พฤศจิกายน/ธันวาคม พ.ศ. 283 (260 ปีก่อนคริสต์กาล) และสวรรคตเมื่อ กันยายน พ.ศ. 333 (210 ปีก่อนคริสต์กาล) ทรงเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นฉิน (??) ตั้งแต่ พ.ศ. 296 (247 ปีก่อนคริสต์กาล) ถึง พ.ศ. 322 (221 ปีก่อนคริสต์กาล)

แคว้นฉินเป็นแคว้นหนึ่งในประเทศจีนสมัยนั้นซึ่งยังมีแว่นแคว้นต่างๆ มากมาย และมีเจ้าผู้ครองแคว้นของตนเอง ต่อมา จิ๋นซีฮ่องเต้ ได้ทรงรวบรวมแว่นแคว้นต่างๆ เข้ามาเป็นปึกแผ่น เป็นจักรวรรดิจีน และทรงดำรงตำแหน่งจักรพรรดิหรือฮ่องเต้องค์แรกของจักรวรรดิจีนตั้งแต่ พ.ศ. 322 (221 ปีก่อนคริสต์กาล) ถึง พ.ศ. 333 (210 ปีก่อนคริสต์กาล) โดยขนานนามพระองค์เองว่า จักรพรรดิองค์แรก (???) พระองค์เป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์เดียวแห่งราชวงศ์จิ๋น มหาอาณาจักรฉินของพระองค์มีอายุเพียง 15 ปี แต่ก็เป็นจุดหักเหสำคัญของประวัติศาสตร์จีน

ในการที่จะรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่นได้นั้น จิ๋นซีฮ่องเต้และรัฐมนตรีของพระองค์ นามหลี่ซือ ต้องยกกองทัพไปตีแคว้นต่างๆ และทำการปฏิรูปมากมายหลายด้าน ซึ่งรวมทั้งด้านการเมือง ภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาความคิด พระองค์ทรงเผาทำลายหนังสือ และสังหารนักปราชญ์ไปจำนวนมหาศาล เนื่องจากพระองค์ทรงดำริว่าถ้าต่างแคว้นต่างมีวัฒนธรรมความคิดของตนเองแล้ว การที่จะทำให้แผ่นดินเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ และพระองค์ทรงริเริ่มสร้างผลงานที่โลกต้องยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งก็คือ กำแพงเมืองจีน ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อป้องกันประเทศจีนจากชนเผ่าทางเหนือ โดยการสร้างครั้งนี้ มีการบันทึกว่ามีประชาชนชาวจีนและเชลยศึกจำนวนมหาศาลต้องสังเวยชีวิตไปในการสร้างกำแพงครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีสุสานของพระองค์ ซึ่งยังปริศนาให้ชาวโลกรอไขความจริง

แม้ว่าพระองค์จะทรงถูกชาวโลกจดจำว่าเป็นจักรพรรดิผู้โหดเหี้ยมหรือเป็นทรราชย์องค์หนึ่งของโลก แต่ชาวจีนก็ยังคงยกย่องพระองค์ให้เป็นบิดาผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ซึ่งเคยแตกกระจายเป็นแว่นแคว้นต่างๆ มานานกว่าสองสหัสวรรษ และการปฏิรูปทั้งหลายของพระองค์ก็ยังคงมีผลกระทบถึงคนปัจจุบัน

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย
นางสาว ชนันดา ปานเนตร นางสาว วิภาดา สุทธิโรจน์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c) 2006 Ms.Chananda Pannate Ms.Wipada Sutthiroj. All rights reserved.