เกาะเชจู

    

on14\library\studentshow\2549\ส่งงานม6-2549\m6-5\no38-45\nav\nav_6_sec04p10_bh.gifฮ่องกงมาเก๊าจีนเกาหลี
SEOUL 
ภาคตะวันออก 
สวนโบ 
เกาะเชจู 
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ 
สถานที่เที่ยวเคียงจู 
เขตปลอดทหาร 
สมบัติแห่งชาติ 

  

สถานที่เที่ยวเกาะเชจู

1 ใน 9 จังหวัด ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็น เกาะแห่งความฝัน เกาะที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีอากาศที่น่าสบายแบบใกล้เขตร้อน มีชายฝั่งทะเลที่สวยงามโดยรอบ ยาวถึง 256 กม. ทิวทัศน์อันงดงามตามธรรมชาติ ภูเขาฮัลลาซาน ซึ่งเป็นภูเขาไฟ ที่ดับแล้ว มีความสูงถึง 1950 เมตร อยู่ตรงกลางเกาะ ความสวยงามและโรแมนติด บรรยากาศในฤดูต่าง ๆที่แตกต่างกัน จึงเป็นแหล่งพักผ่อนและฮันนีมูน สำหรับชาวเกาหลี

1. MANJANGGUL CAVE ถ้ำหินลาวา - มันจางกู ทางรัฐบาลได้สงวนไว้เป็นสมบัติทางธรรมชาติของชาติเมื่อปี 1970 และเป็นแหล่งศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์กลางคืน

2. SONGSAN ILCHULBONG (ยอดเขา ชงซัน อิลชุลโบง) หมายความว่า "จุดสูงสุดที่พระอาทิตย์ขึ้น" ปากปล่องภูเขาไฟมีลักษณะเหมือนมงกุฎ จุดชมวิวที่สวยและขึ้นชื่อที่สุด

 3. SONG-UP FOLK VILLAGE หมู่บ้านวัฒนธรรมซงอับ ตั้งอยู่ตีนเขาฮัลลา หมู่บ้านพื้นเมืองที่รัฐบาลอนุรักษ์ไว้ พบบ้าน ผู้คนที่อาศัยอยู่ อาชีพ สินค้าดัง โรงเรียน ตึกทำการรัฐบาลในสมัยก่อน

4. CHEJU FOLK VILLAGE หมู่บ้านวัฒนธรรมเชจู จะได้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเกาะเชจู หมู่บ้านประมง ตลาด และอื่น เป็นต้นและที่สำคัญถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ คุณปู่ของชาวเกาะเชจู "โทฮารุบัง"

5. CHONJIYON FALLS น้ำตก ชงจียอง อยู่ไม่ไกลกัน ตั้งอยู่ในหุบเขา ท่านจะพบกับหินรูปร่างต่าง จุดถ่ายรูปและวิวที่สวยมาจนคู่ฮันนีมูนเกาหลีทุกคู่ต้องมา

6. YONGDUAM ROCK หินยองดู เป็นหินบะซอลที่มีรูปร่างคล้ายหัวมังกรตามตำนาน พบกับหญิงเชจูกำลังขมักขะเม้นกับการดำน้ำเพื่อหาของทะเล

7. YEOMIJI BONTANICAL GARDEN สวนพฤษศาตร์เยอเมจิก ตั้งอยู่รีสอร์ท ชุนมุน ภายในประกอบไปด้วยสวนกลางแจ้งและสวนกรีนเฮาส์ขนาดใหญ่ ที่สูงถึง 38 เมตร มีจุดชมวิวบนหอคอยที่ตั้งอยู่ใจกลางสวน มีพืชพันธุ์ไม้ต่าง มากมายไม่ว่าจะแถบเมืองร้อน เมืองหนาว

 

จัดทำโดย
 นางสาวศิริขวัญ  อุบลโพธิ์
นางสาวกรกฎ สุจิรภิญโญกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c)2006 Ms.Sirikwan Ubonpo  Ms.Korakod Sujirapinyokun  All  rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com