จอห์น  ลอค

  

 [Home][ผู้จัดทำ][scientist ][politicalของโลก][philosopherเอกของโลก][artistของโลก]

 

 

Home 
จอห์น  ลอค 
ชอง ชาค รุสโซ 
มองเตสกิเออร์ 
วอลแตร์ 
คาร์ล  มาร์กซ์ 
อาดัม  สมิธ 

 

 locke.gif

 

                                                                                ชื่อ                         :        จอห์น  ลอค  (John  Locke)

                                                                                  เชื้อชาติ                  :        อังกฤษ

                                                                                  ช่วงชีวิต                 :        พ.ศ.2175 - 2247

                                                                                  ผลงานที่สำคัญ        :       philosopherผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีการเมือง
                                                                                                                        ซึ่งเป็นรากฐานความคิดในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่  
                                                                                                                        และมีอิทธิพลต่อการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศล  เมื่อ พ.ศ.2332

 

 

 

 

จัดทำโดย
นางสาวคุณภัทร สิทธิเชนทร์ นางสาวพรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss Khunnapat Sitthichen Miss Pornphen Sribuntichai. All rights reserved.

  จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com